Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 2

november 20, 2018 | Inger Ekström

Mission statement from the administration

Hello, I have now spent the first weeks getting to know as much as I can about the organization and the people operating in …
 • Administration
 • Organisation
0 Kommentarer
december 22, 2010 | Inger Ekström

Enhetschefer, studierektorer och forskarutbildning

Vid styrelsemötet den 15 december utsågs enhetschefer för fem av de nya enheterna. Prefekten fick i uppdrag att utse den sjätte. Följande personer har …
 • Händelser
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
26 Kommentarer
november 16, 2010 | Christer Löfstedt

Inget mirakel och inte anonymt

Istället för att skriva bland kommentarerna till tidigare inlägg om Goda Ekonomiska nyheter - och andra så gör jag ett sista försök från min …
 • Ekonomi
 • Händelser
 • Organisation
 • Prefekt
2 Kommentarer
september 26, 2010 | Christer Löfstedt

Den nya organisationen för Biologin i Lund

Styrelsen för Biologiska institutionen beslutade vid styrelsemötet den 22 september att i allt väsentligt följa ledningsgruppens förslag till organisationsbeslut: Forskningsverksamheten vid Biologiska institutionen skall
 • Händelser
 • Möte
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
2 Kommentarer
juli 7, 2010 | Inger Ekström

Intendentur, reception(er) och verkstad – och webben

Carl Sjökvist är liksom tidigare intendent med ansvar för Ekologihuset. Motsvarande funktion för Biologihuset (det samlade namnet på gamla och nya huskroppar) upprätthålls av …
 • Organisation
 • Prefekt
 • Webb
0 Kommentarer
juni 23, 2010 | Inger Ekström

Många frågor och positiv inställning på stormöte

Trots kort varsel kom ett fyrtiotal personer till informationsmötet i går om den nya organisationen av Biologiska institutionen. Prefekt Christer Löfstedt hade kallat till …
 • Händelser
 • Organisation
 • Prefekt
 • Stormöten
3 Kommentarer
juni 15, 2010 | Christer Löfstedt

Förslag till ny organisation – rapport från översynsgruppen

Gruppen som arbetat med översynen av verksamheten vid Biologiska institutionen (med fokus på forskningen) har nu lämnat en rapport till styrelsen. Dokumentet har försetts …
 • Forskning
 • Händelser
 • Lägesrapporter
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
2 Kommentarer
maj 12, 2010 | Christer Löfstedt

Tre dagar ”översyn”…

... med besök av tre externa rådgivare; Sven Bergström, Kerstin Johannesson, Kicki Palmqvist. Det har varit ett intensivt program och de närmast föregående veckorna …
 • Forskning
 • Organisation
 • Prefekt
8 Kommentarer