Kategoriarkiv: Organisation

Mission statement from the administration

Hello, I have now spent the first weeks getting to know as much as I can about the organization and the people operating in it, and since the first of November I have moved into the office of administrative manager. We have outlined the administrative work ahead of us and established the four key words – structure (organization), competence, flexibility and … Läs mer

Administration/Organisation Kommentarer inaktiverade för Mission statement from the administration

Efterlysning: Nya ledamöter till institutionens nämnder/arbetsgrupper

Det är dags att se över bemanningen av flera av de arbetsgrupper/nämnder som finns vid Biologiska institutionerna. Några har funnits sedan institutionen bildades och andra har tillkommit senare. Någon strikt mandatperiod tillämpas inte – utom för styrelsen som utses i val. I någon av grupperna saknas i dag medlemmar eller någon av de nuvarande medlemmarna har aviserat att de vill … Läs mer

Nämnder och arbetsgrupper/Organisation/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Efterlysning: Nya ledamöter till institutionens nämnder/arbetsgrupper

Registrering av ej anställda personer i Lucat

Institutionen har nu infört nya rutiner för att registrera icke anställd personal i Lucat. Detta har gjorts i syfte att få en överblick över vem som är registrerad i Lucat och hur länge de ligger kvar i systemet. För att registrera icke anställd personal i Lucat har det tagits fram en blankett som ska skrivas under av den som tar … Läs mer

Händelser/Organisation Kommentarer inaktiverade för Registrering av ej anställda personer i Lucat

Omflyttningar på biologiska institutionen planeras

Delar av biologiska muséerna ska flytta in i Ekologihuset, delar av administrationen behöver sitta tillsammans, GU och IT behöver lokaler och kansli N flyttar ut. För att det här ska kunna fungera behövs det en ordentlig planering av om- och inflyttningarna. Prefekten har tillsatt en arbetsgrupp som ansvarar för planeringen. Den består av Anders Tunlid, Carl Sjökvist, Ola Olsson, Lars … Läs mer

Arbetsgrupper/Organisation/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Omflyttningar på biologiska institutionen planeras

Enhetschefer, studierektorer och forskarutbildning

Vid styrelsemötet den 15 december utsågs enhetschefer för fem av de nya enheterna. Prefekten fick i uppdrag att utse den sjätte. Följande personer har således utsetts att fungera som enhetschefer under de kommande tre åren: Enheten för ”Cell- och molekylärbiologi”: Lars Hederstedt Enheten för ”Sinnesbiologi/Animal science/Funktionell zoologi”: Olle Anderbrant Enheten för ”Bevarandebiologi/Biologisk Mångfald”: Ola Olsson Enheten för ”Akvatisk ekologi”: Christer … Läs mer

Händelser/Organisation/Prefekt/Styrelse 26

Inget mirakel och inte anonymt

Istället för att skriva bland kommentarerna till tidigare inlägg om Goda Ekonomiska nyheter – och andra så gör jag ett sista försök från min sida att förklara det “mirakulösa” försvinnandet av COBs 18-miljoner-underskott i en ny bloggpost: Underskott i COBs ekonomi (negativt myndighetskapital om 18 miljoner och negativa resultat under flera år i följd) var verkligt och absolut nödvändigt att … Läs mer

Ekonomi/Händelser/Organisation/Prefekt 2

Den nya organisationen för Biologin i Lund

Styrelsen för Biologiska institutionen beslutade vid styrelsemötet den 22 september att i allt väsentligt följa ledningsgruppens förslag till organisationsbeslut (pdf): Forskningsverksamheten vid Biologiska institutionen skall

Händelser/Möte/Organisation/Prefekt/Styrelse 2

Protokoll från styrelsemötet 7/9

Den 7 september hade Biologiska institutionsstyrelsen ett extrainsatt möte för att diskutera den nya organisationen. Läs mer om diskussionerna i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Organisation/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet 7/9

Intendentur, reception(er) och verkstad – och webben

Carl Sjökvist är liksom tidigare intendent med ansvar för Ekologihuset. Motsvarande funktion för Biologihuset (det samlade namnet på gamla och nya huskroppar) upprätthålls av Per Vestergren. Per Vestergren är också ansvarig för verkstaden i Biologihuset och alla inom institutionen är välkomna att använda denna förnämliga service till ”självkostnadspris”. Kontakta Per om du vill veta vad som kan erbjudas! En beskrivning … Läs mer

Organisation/Prefekt/Webb Kommentarer inaktiverade för Intendentur, reception(er) och verkstad – och webben

Många frågor och positiv inställning på stormöte

Trots kort varsel kom ett fyrtiotal personer till informationsmötet i går om den nya organisationen av Biologiska institutionen. Prefekt Christer Löfstedt hade kallat till ett stormöte i Blå hallen på Ekologihuset för att förklara vad styrelsens beslut den 16/6 innebär och ge personalen möjlighet att ställa frågor. Efter en snabb genomgång av styrelsebeslutet började frågestunden. Det var

Händelser/Organisation/Prefekt/Stormöten 3