Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Den 16 september blir det invigningsfest – och andra nyheter från styrelsemötet

  • Det skall bli invigningsfest den 16 september med anledning av inflyttningen i nya Biologihuset och vi passar på att samtidigt ordna en första fest för den nya Biologiska institutionen. Det blir en blandning av sociala och mer eller mindre vetenskapliga aktiviteter. Boka dagen! Gör dig tillgänglig! Och vill du hjälpa till med planering och arrangemang (flera har redan anmält sig) så kontakta Anders Brodin som ställt upp som sammankallande för gruppen som arbetar med arrangemanget.
  • Beslut om fortsättningen av arbetet med förändrad organisation togs enhälligt och i stort sett i enlighet med det förslag som lagts av ”översynsgruppen”. Enheternas ansvar för infrastruktur som nämndes i första punkten blev ”ansvar för viss infrastruktur” och ett förtydligande om finansieringen av muséernas samlingar och samlingsvård skapade mera förvirring än klarhet varför stycket om muséerna togs bort.
  • Handledarinternat: Styrelsen beslutade att ge Eric Warrant och Christer Brönmark klartecken att planera och genomföra ett tvådagarsinternat för handledare vid institutionen. (Integrationsaktiviteter för doktorander och TA-personal är inte bortglömda).
  • Styrelsemöten till hösten planeras den 22 september, 10 november och 15 december. Därutöver reserverades två dagar i almanackan för möjliga extra möten om organisationen (7 september – förmiddagen!) och budgeten för 2011 (24 november).

Ytterligare information följer senare i form av justerat protokoll. Styrelsen tackas för arbetet under våren!

Christer Löfstedt