Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 3

november 12, 2020 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 18/11

Den 18 november klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte via Zoom. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Personal …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 12, 2020 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 22/-20

 I stället för att lägga upp otillgängliga pdf-protokoll kommer jag i fortsättningen försöka skriva lite utförligare om protokollen från mötena. Vill du läsa hela …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 5, 2020 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötena den 27/5 och 30/9 -20

 I stället för att lägga upp otillgängliga pdf-protokoll kommer jag i fortsättningen försöka skriva lite utförligare om protokollen från mötena. Vill du läsa hela …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
1 Kommentar
april 14, 2020 | Inger Ekström

Protkoll från styrelsemötet den 26/2 -20

Institutionsstyrelsen hade möte den 26 februari. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, bokslut, prefektbeslut och informationspunkter. Läs mer i protokollet från mötet på vår interna …
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
januari 20, 2020 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 18/12 -19

Institutionsstyrelsen hade möte den 18 december. Då diskuterades bland annat budget, ledningsstruktur vid fakulteten, RQ20, ställföreträdande prefekt, internationella postdocs och personalplan. Läs mer i …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
december 12, 2019 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 18/12 -19

Institutionsstyrelsen har möte den 18 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
december 12, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 20/11 -19

Institutionsstyrelsen hade möte den 20 november. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, budget, RALS 2020, personalplan, nya anslag, infrastrukturmedel och säkrare cykelparkeringar. Läs mer i …
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
december 12, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 23/10 -19

Institutionsstyrelsen hade möte den 23 oktober. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, kvalitetsutvärderingen av GU, RQ20, val av ställföreträdande prefekt och en ny SACT-kommitté. Läs …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
oktober 17, 2019 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 23/10 -19

Den 23 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Personal - Anhållan …
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
oktober 16, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 26/9 -19

Institutionsstyrelsen hade möte den 26 september. Då diskuterades bland annat tertialbokslutet, hantering av personalfrågor i styrelsen, anställningsärenden och lokalplanering. Läs mer i protokollet från …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer