Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 6

maj 25, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 31/5

Den 31 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Redovisning tertialbokslut I …
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
april 24, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 12/4 -23

Den 12 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterade de bland annat förslag på ny enhetsindelning och lokalkostnader. Du hittar hela protokollet på vår internwebb.
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
april 11, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 12/4 -23

Den 12 april klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
april 11, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 8/2 -23

Den 8 februari hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat bokslutet 2022 och den strategiska planen. Hela protokollet finns på vår internwebb.
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
februari 6, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 8/2 -23

Institutionsstyrelsen har möte den 8 februari klockan 13.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
januari 9, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 14/12 -22

Den 14 december hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat budgeten för 2023, personalärenden, översynen av enheterna och eventuella strömbortfall. Hela protokollet finns på …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
december 7, 2022 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 23/11 -22

Den 23 november hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat budgeten för 2023, anställningsärenden, strategiska planen, handledarkollegium och utredningen om sammanslagningen av geologiska institutionen, …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 16, 2022 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 23/11 -22

Den 23 november klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
oktober 28, 2022 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 24/10 -22

Den 24 oktober hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat budget 2023, strategiska planen och hur vi ska spara el. Hela protokollet finns på …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
oktober 28, 2022 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 7/10 -22

Den 7 oktober hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat tertialbokslut II, budget 2023, ombyggnation av växthus A, strategiska planen och hur vi ska …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer