Kategoriarkiv: Styrelse

Protokoll från styrelsemötet 29/5 -19

Den 29 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat bokslut, anställningsärenden, ombyggnader, RQ20 och fördelningsmodellen för GU. Läs mer i protokollet från mötet (pdf; 280 kB).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet 29/5 -19

Dagordning styrelsemötet den 29/5 -19

Den 29 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Ekonomirapport tertialbokslut I (bilaga) Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Funktionell Zoologi (bilaga) Forskare – Evolutionär Ekologi (bilaga) Forskare – Akvatisk Ekologi (bilaga) Forskningsingenjör – LP3 (bilaga) Informationspunkter Ombyggnationer och lokalplanering Övriga tjänstetillsättningar … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning styrelsemötet den 29/5 -19

Protokoll från styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat workshop för doktorandhandledare, FUNs mandatperioder och sammansättning, anställningsärenden, delegationsordningen, infrastrukturerna, lokaler, ny fördelningsmodell för GU, STRUTen, RQ20 och val av ställföreträdande prefekt. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 10/4 -19

Dagordning för styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Adjungera studierektor för grundutbildningen till styrelsemöten Beslut FUNs mandatperioder och sammansättning (bilaga) Föredragande Emma Kritzberg Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Biodiversitet (bilaga) BUL – Molekylärbiologi (bilaga) BUL/UL – Bioinformatik (bilaga) Informationspunkter Arbetsordning och beslutsbefogenheter vid Biologiska institutionen Infrastrukturutredning (bilaga) … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 10/4 -19

Protokoll från styrelsemötet den 13/2 -19

Den 13 februari hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat bokslutet, anställningsärenden, studierektor för forskarutbildningen, delegationsordningen, infrastrukturutredningen och den psykosociala skyddsronden. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 13/2 -19

Dagordning till styrelsemötet den 13/2 -19

Den 13 februari klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Rapport Bokslut 2018 (bilaga) Föredragande Joakim Nilsson Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Evolutionär ekologi – CanMove (bilaga) Forskare – Funktionell zoologi (bilaga) Förordnande som studierektor för utbildning; Förslag: Emma Kritzberg förordnas som biträdande … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning till styrelsemötet den 13/2 -19

Protokoll från styrelsemötet 19/12 -18

Den 19 december hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, IT-plan, studierektor, budget och den psykosociala skyddsronden.  Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet 19/12 -18

Protokoll från styrelsemötet 21/11 -18

Den 21 november hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, budget, IT-plan och vegetarisk mat. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet 21/11 -18

Dagordning för styrelsemötet den 19/12 -18

Institutionsstyrelsen har möte den 19 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Fastställande av IT-plan Föredragande Lars-Anders Hansson Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – akvatisk ekologi Forskare – evolutionär ekologi Forskare – funktionell zoologi Förordnande som studierektor för utbildning Förslag: Förordnande som studierektor för grundutbildning … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 19/12 -18

Dagordning för styrelsemöte den 21/11 -18

Institutionsstyrelsen har möte klockan 13.15 den 21 november i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Kommunikatör Systemutvecklare Forskare Budget 2019 Diskussion av budgetutkast och riktlinjer Fastställande av handlingsplan IT-plan Förslag att minska institutionens klimatbelastning Information BUL växtekologi Eventuellt övrigt

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemöte den 21/11 -18