Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 6

februari 29, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 28/2 -24

Institutionsstyrelsen hade möte den 28 februari. Då diskuterades bland annat bokslutet för 2023, rekryteringar, omorganisationen, risk- och konsekvensanalys av att lämna Biologihus B, C …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
februari 20, 2024 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet 28/2 -24

Institutionsstyrelsen har möte onsdagen den 28 februari klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
januari 9, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 13/12 -23

Den 13 december hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat enhetsorganisationen, budgeten för 2024 och personaltillsättningar. Du hittar hela protokollet på vår svenska webbplats.
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
december 6, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 13/12 -23

Den 13 december klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 23, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 22/11-23

Institutionsstyrelsen hade möte den 22 november. Då diskuterades bland annat ny enhetsorganisation, budget 2024 och uppdelningen mellan Biologi och den kommande enheten med Geologi, …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 16, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 25/10 -23

Den 25 oktober hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterade bland annat den nya enhetsorganisationen och budgeten för 2024. Hela protokollet hittar du på vår svenska …
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 15, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet 22/11 -23

Den 22 november klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
september 27, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 4/10 -23

Den 4 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen. Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
juni 2, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 31/5 -23

Den 23 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat tertialbokslutet och den strategiska planen. Du hittar hela protokollet på vår internwebb.
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
maj 25, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 31/5

Den 31 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Redovisning tertialbokslut I …
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer