Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 3/4 -24

Den 3 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat styrelsens sammansättning, uppsägning av lokaler, rekryteringen av lärare, strategiska planen och pressmeddelanden. Hela protokollet finns på vår internwebb.

maj 6, 2024

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse