Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 62

januari 27, 2020 | Inger Ekström

Dagordning för GUNs möte den 31/1 -20

Den 31 januari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
januari 27, 2020 | Inger Ekström

Protokoll från GUNs möte den 22/11 -19

Den 22 november hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat Studentbarometern, inspirationsdagarna, biomedicin, UKÅ utvärderingen, psykisk ohälsa, litteraturlista, code of conduct, Canvas, datorbehov, renovering …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
FUN
januari 23, 2020 | Inger Ekström

Minnesanteckningar från FUNs möte den 12/12 -19

Forskarutbildningsnämnden hade möte den 12 december. Då diskuterades bland annat fakultetens introduktionskurs, mentorsenkät, doktorandkurser, förlängning och institutionsrepresentanter. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet på …
 • Forskarutbildning
 • FUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Styrelsen
januari 20, 2020 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 18/12 -19

Institutionsstyrelsen hade möte den 18 december. Då diskuterades bland annat budget, ledningsstruktur vid fakulteten, RQ20, ställföreträdande prefekt, internationella postdocs och personalplan. Läs mer i …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
BDR
januari 20, 2020 | Inger Ekström

Minutes from the BDR-meeting 13/12 -19

The Biology doctoral students council had a meeting on 13 December. Among other things, they discussed the nomination of guest lecturer. Read more in …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
FUN
januari 17, 2020 | Inger Ekström

FUN-möte 23/1 -20

Forskarutbildningsnämnden har möte den 23 januari klockan 14.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Institutionsrepresentanter (IR) Mentorns roll Förlängning av doktorander …
 • Forskarutbildning
 • FUN
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
Styrelsen
december 12, 2019 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 18/12 -19

Institutionsstyrelsen har möte den 18 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
Styrelsen
december 12, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 20/11 -19

Institutionsstyrelsen hade möte den 20 november. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, budget, RALS 2020, personalplan, nya anslag, infrastrukturmedel och säkrare cykelparkeringar. Läs mer i …
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
Styrelsen
december 12, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 23/10 -19

Institutionsstyrelsen hade möte den 23 oktober. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, kvalitetsutvärderingen av GU, RQ20, val av ställföreträdande prefekt och en ny SACT-kommitté. Läs …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
FUN
december 12, 2019 | Inger Ekström

Minnesanteckningar från FUNs möte den 7/11 -19

Forskarutbildningsnämnden hade möte den 7 november. Då diskuterades bland annat obligatoriska FU-kurser, mentorsenkät, BLAM, handledarkurs och stipendiater. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet på …
 • Forskarutbildning
 • FUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Secured By miniOrange