Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 26/4 -24

GUN

Den 26 april klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten:
  1. Studiesocial skyddsrond avseende studenters arbetsmiljö
  2. Allmänna regler vid salstentamen vid N-fak
  3. Anna-Maria Persson ny vice ordförande för utbildningsnämnden
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt:
  1. Tilldelning kurser ht 24 (utsändes nästa vecka)
  2. ” i Lund 2026 – söker nu intresserade lärare på institutionen
 8. Aktuella ärenden
  1. Förslag till beslut: Kursutbudet för 2025 (bifogas).
  2. Förslag till beslut: Examinatorer ht 24 (bifogas).
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  1. Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  2. Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner
  • Kursplaner: BIOR94 Molekylär bioteknik och metodik, ”ersätter BIOR31 och delvis BIOR79 (utsändes nästa vecka).
  • Utbildningsplaner: Masterexamen Biologi, Molekylärbiologi och Bioinformatik: Måluppfyllelse. Dessa har uppdaterats med nya kurskoder – motsvarande ändringar görs även i progressionsplanen) (3 dokument, bifogas)
 13. Inkomna kursanalyser: BIOS13, BIOS14, BIOC05, BIOF03, BIOR41, BIOR87, BIOR91, BIOR93, BIOA11, BIOR18, BIOR20, BIOR49, BIOR63, BIOR76, BIOR85, BIOS08 (bifogas).
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas