Kategoriarkiv: Kallelse

Dagordning styrelsemötet den 29/5 -19

Den 29 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Ekonomirapport tertialbokslut I (bilaga) Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Funktionell Zoologi (bilaga) Forskare – Evolutionär Ekologi (bilaga) Forskare – Akvatisk Ekologi (bilaga) Forskningsingenjör – LP3 (bilaga) Informationspunkter Ombyggnationer och lokalplanering Övriga tjänstetillsättningar … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning styrelsemötet den 29/5 -19

Dagordning för GUNs möte den 10/5 -19

Den 10 maj klockan 12.30 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes protokoll (bifogas) Meddelanden externt – fakulteten Meddelanden externt – andra utbildningar Meddelanden internt (inklusive information från Biblioteket) Aktuella ärenden Beslut om Kursutbud 2020 (kommer att sändas ut) Beslut litteraturlistor för ht 2019 Beslut kursfordringar … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 10/5 -19

Dagordning för styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Adjungera studierektor för grundutbildningen till styrelsemöten Beslut FUNs mandatperioder och sammansättning (bilaga) Föredragande Emma Kritzberg Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Biodiversitet (bilaga) BUL – Molekylärbiologi (bilaga) BUL/UL – Bioinformatik (bilaga) Informationspunkter Arbetsordning och beslutsbefogenheter vid Biologiska institutionen Infrastrukturutredning (bilaga) … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 10/4 -19

Dagordning för GUNs möte den 29/3 -19

Den 29 mars klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes minnesanteckningar Meddelanden externt – fakulteten: Förslag ny fördelningsmodell för GU-medel (bifogas underlag, men kommer att förklaras kort av Jep A), Canvas info på gång. Meddelanden externt – andra utbildningar: Biomed, LTH, Miljöv Meddelanden internt: Ev får … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 29/3 -19

Dagordning till styrelsemötet den 13/2 -19

Den 13 februari klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Rapport Bokslut 2018 (bilaga) Föredragande Joakim Nilsson Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Evolutionär ekologi – CanMove (bilaga) Forskare – Funktionell zoologi (bilaga) Förordnande som studierektor för utbildning; Förslag: Emma Kritzberg förordnas som biträdande … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning till styrelsemötet den 13/2 -19

Dagordning för GUNs möte den 8/2 -19

Den 8 februari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes minnesanteckningar Meddelande och diskussion: GUN – formalia och former Meddelanden externt – fakulteten: Canvas, Rättighetslistan har strandat Meddelanden externt – andra utbildningar: Biomed, LTH, Miljöv Meddelanden internt: Ny prefekt, ny studierektor och Caroline Isaksson ny koordinator … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 8/2 -19

Dagordning för styrelsemötet den 19/12 -18

Institutionsstyrelsen har möte den 19 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Fastställande av IT-plan Föredragande Lars-Anders Hansson Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – akvatisk ekologi Forskare – evolutionär ekologi Forskare – funktionell zoologi Förordnande som studierektor för utbildning Förslag: Förordnande som studierektor för grundutbildning … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 19/12 -18

Dagordning för GUNs möte den 14/12 -18

Grundutbildningsnämnden har möte den 14 december klockan 13.45 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes minnesanteckningar Meddelanden Aktuella ärenden Beslut om litteraturlistor för vt 2019, se bilaga Beslut om examinatorer för vt 2019, se bilaga Beslut om undantag för kursen BIOS14 från kravet på anonym tentamen, se bilaga Information … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 14/12 -18

Dagordning för FUNs möte den 12/12 -18

Forskarutbildningsnämnden har möte den 12 december klockan 14.00. Lokal meddelas senare. Följande står på dagordningen: Poängfördelning mellan avhandlingsarbetet och kursmomenten Mentorns roll och uppgifter Rutinerna före och under disputation

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för FUNs möte den 12/12 -18

Dagordning för GUNs möte den 23/11 -18

Den 23 november har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes minnesanteckningar Aktuella ärenden Frida Rosengren informerar om institutionens biblioteksverksamhet Lägesrapport om budgetarbetet inför 2019 Rapport från Biologimötet i Kristineberg 15-16 nov Meddelanden Information från koordinatorerna Kandidatprogram i biologi och mol biologi Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik Information från studievägledarna Information … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 23/11 -18