Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från GUNs möte den 8/3 -24

GUN

Den 8 mars hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat European Olympiad of Experimental Science, utlämnade av tentafrågor, flytt från Biologihus B, C och D, biologiläger för gymnasister, sökande till masterprogram 2024, alumnnätverksträff och kursanalyser. Du hittar hela protokollet på vår internwebb.