Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 11

februari 29, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 28/2 -24

Institutionsstyrelsen hade möte den 28 februari. Då diskuterades bland annat bokslutet för 2023, rekryteringar, omorganisationen, risk- och konsekvensanalys av att lämna Biologihus B, C …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
februari 9, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 25/1 -24

Den 25 januari hade kommittén för hälsa-, miljö- och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat hjärt- och lungräddning, brandskyddsutbildning, QR-koder för felanmälan, HMS-kommitténs sammansättning …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
2 Kommentarer
GUN
januari 26, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från GUNs möte den 1/12 -23

Den 1 december hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat CECs flytt, Biologibiblioteket, gemensam tentamensservice, lärardagen, kursvärderingar i Canvas, kurslitteratur, examinatorer och användandet av …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
1 Kommentar
januari 9, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 13/12 -23

Den 13 december hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat enhetsorganisationen, budgeten för 2024 och personaltillsättningar. Du hittar hela protokollet på vår svenska webbplats.
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
januari 9, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte 5/12

Den 5 december hade Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat byte av elledningar i Biologihus B, hjärt- och lungräddning, brandskyddsutbildning, utrymningsövningar, …
 • Arbetsmijlö
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
december 12, 2023 | Inger Ekström

Minutes from the BDR meeting 28/11 -23

The Biology Doctoral Student Council (BDR) had meetings on 28 November. Among other things, they discussed an informal seminar series for PhD students, dates …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
november 28, 2023 | Inger Ekström

Minutes from the BDR-meeting 20/10 -23

The Biology Doctoral Student Council (BDR) had meetings on 20 October. Among other things, they discussed the schedule for the 2024 PhD event, a …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
GUN
november 27, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från GUNs möte den 20/10 -23

Den 20 oktober hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat CECs flytt, lokalanvändingen, utbildning/spår i biodiversitet, lärardag, åtgärdsförslag av vår utbildning, kurstilldelning, programråd och …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
november 23, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 22/11-23

Institutionsstyrelsen hade möte den 22 november. Då diskuterades bland annat ny enhetsorganisation, budget 2024 och uppdelningen mellan Biologi och den kommande enheten med Geologi, …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 16, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 25/10 -23

Den 25 oktober hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterade bland annat den nya enhetsorganisationen och budgeten för 2024. Hela protokollet hittar du på vår svenska …
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer