Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 11

november 28, 2023 | Inger Ekström

Minutes from the BDR-meeting 20/10 -23

The Biology Doctoral Student Council (BDR) had meetings on 20 October. Among other things, they discussed the schedule for the 2024 PhD event, a …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
november 27, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för GUNs möte den 1/12 -23

Den 1 december klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
november 27, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från GUNs möte den 20/10 -23

Den 20 oktober hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat CECs flytt, lokalanvändingen, utbildning/spår i biodiversitet, lärardag, åtgärdsförslag av vår utbildning, kurstilldelning, programråd och …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
GUN
oktober 24, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från GUNs möte 22/9-23

Den 22 september hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat utlåtandet från kvalitetsgranskningen, ekonomin, söktryck, ventilation, kursutbud, och kursanalyser. Hela protokollet finns på vår …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
oktober 4, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte 21/9 -23

Den 21 september hade Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat webbsidor, jordfelsbrytare, hjärt- och lungräddning, utrymning, problem med passerkorten, ventilationen och …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
september 29, 2023 | Inger Ekström

Minutes from the BDR meeting 18/9 -23

The Biology Doctoral Student Council (BDR) had meetings on 18 September. Among other things, they discussed a non-informal PhD event, updating the PhD guide …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
GUN
september 15, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för GUNs möte den 22/9 -23

Grundutbildningsnämnden har möte i Synpunkten den 22 september klockan 13.15. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll (bifogas) …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
GUN
september 15, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från GUNs möte den 5/5 -23

Den 5 maj hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat kvalitetsgranskningen, workshop om referenshanteringsprogrammet Zotero, kurstilldelning och utbud, paus av växtbiologispåret, kurs- och utbildningsplaner …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
maj 16, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 11/5 -23

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén hade möte den 11 maj. Då diskuterades bland annat skyddsronder, ventilationsprojektet, jordfelsbrytare, utrymningsövning, adressändring, bredare representation HMS-kommittén och könsneutrala toalettskyltar. …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
april 12, 2023 | Inger Ekström

Minutes from the BDR meeting 9/3 -23

The Biology doctoral student council (BDR) had meetings on 9 March. Among other things, they discussed BDRs guest lecture, meeting with the head and …
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer