Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 2 / 50

februari 25, 2019 | Inger Ekström

Minutes from the BDR-meeting 25/1 -19

The Biology doctoral students council had a meeting on 25 January. Among other things they discussed a new BDR chair person, guest speaker 2019, …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
februari 4, 2019 | Inger Ekström

Dagordning för GUNs möte den 8/2 -19

Den 8 februari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
februari 4, 2019 | Inger Ekström

Minnesanteckningar från GUNs möte 14/12 -18

Den 14 december hade utbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat litteraturlistor, examinatorer, budget och kurstilldelning, basblocket, kursplan och kursutvärderingar. Läs mer i minnesanteckningarna från …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
januari 25, 2019 | Inger Ekström

Minutes from the BDR-meeting 6/12 -18

The Biology doctoral students council had a meeting on 6 December. Among other things, they discussed changes among the BDR-members, a PhD retreat and …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
januari 24, 2019 | Inger Ekström

Memorandums from the last Equality Group meetings

The Gender equality and equal opportunities group had a meeting in June and one in October. They discussed the questionnaire for the assessment of …
 • Händelser
 • Jämställdhet
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
december 7, 2018 | Inger Ekström

Dagordning för GUNs möte den 14/12 -18

Grundutbildningsnämnden har möte den 14 december klockan 13.45 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
december 7, 2018 | Inger Ekström

Minnesanteckningar från GUNs möte den 23/11 -18

Den 23 november hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat biblioteksverksamheten, budgeten för 2019, biologimötet i Kristineberg, ändrade regler på Revingefältet och BÖÖL-info. Läs mer …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
november 30, 2018 | Inger Ekström

Minutes from BDR’s meeting 22/11 -18

The Biology doctoral students council had a meeting on 22 November. Among other things they discussed the PhD credit system, the election of the …
 • BDR
 • Forskarutbildning
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
november 22, 2018 | Inger Ekström

Protokoll från bibliotekets styrgruppsmöte den 9/11 -18

Den 9 november hade Biologibiblioteket styrgruppsmöte. Då diskuterades bland annat EndNote-workshop, 2019 års budget, remiss om nytt uppdrag för UB och open access. Läs mer …
 • Bibliotek
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
november 16, 2018 | Inger Ekström

Dagordning för GUNs möte den 23/11 -18

Den 23 november har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes minnesanteckningar Aktuella ärenden Frida Rosengren informerar …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer