Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från HMS-kommitténs möte 21/9 -23

Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.

Den 21 september hade Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat webbsidor, jordfelsbrytare, hjärt- och lungräddning, utrymning, problem med passerkorten, ventilationen och HMS-kommitténs sammansättning. Du hittar hela protokollet på vår svenska interwebb.