Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 1

Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
februari 9, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 25/1 -24

Den 25 januari hade kommittén för hälsa-, miljö- och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat hjärt- och lungräddning, brandskyddsutbildning, QR-koder för felanmälan, HMS-kommitténs sammansättning …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
2 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
januari 9, 2024 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte 5/12

Den 5 december hade Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat byte av elledningar i Biologihus B, hjärt- och lungräddning, brandskyddsutbildning, utrymningsövningar, …
 • Arbetsmijlö
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
oktober 4, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte 21/9 -23

Den 21 september hade Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat webbsidor, jordfelsbrytare, hjärt- och lungräddning, utrymning, problem med passerkorten, ventilationen och …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
maj 16, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 11/5 -23

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén hade möte den 11 maj. Då diskuterades bland annat skyddsronder, ventilationsprojektet, jordfelsbrytare, utrymningsövning, adressändring, bredare representation HMS-kommittén och könsneutrala toalettskyltar. …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
oktober 5, 2021 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-mötet 23/9 -21

Den 23 september hade hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, nytt ledningssystem för brandskydd, återgång till arbetet, arbetet i …
 • Arbetsmijlö
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
mars 2, 2021 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte 2/2-21

Den 2 februari hade Kommittén för Hälsa-, Miljö- och Säkerhet (HMS) möte. Då diskuterades bland annat samordningsavtal mellan CEC och biologi, allergi och ombyggnad …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Protokoll
0 Kommentarer
juni 5, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-mötet den 3/4 -19

Den 3 april hade Kommittén för Hälsa-, Miljö- och Säkerhet (HMS-kommittén) möte. Då diskuterades bland annat trångboddhet, tillsyn av vilorum, sjukskrivning, uppgiftfördelning mellan HMS …
 • Arbetsmijlö
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer