Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från HMS-kommitténs möte 2/2-21

Den 2 februari hade Kommittén för Hälsa-, Miljö- och Säkerhet (HMS) möte. Då diskuterades bland annat samordningsavtal mellan CEC och biologi, allergi och ombyggnad vid Arkivcentrum Syd, HMS-kommitténs ledamöter, handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete, tillstånd för brandfarlig vara, uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete, ombyggnad av ventilation, ett arbetsskadetillbud, inställda skyddsronder, enkäten för psykosocial skyddsrond, tillgänglighetsarbete och ny ordförande för Centrala skyddskommittén. Du kan läsa mer i protokollet som finns på vår internwebb.

mars 2, 2021

Inlägget postades i

Händelser HMS Möte Protokoll