Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 11/5 -23

Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén hade möte den 11 maj. Då diskuterades bland annat skyddsronder, ventilationsprojektet, jordfelsbrytare, utrymningsövning, adressändring, bredare representation HMS-kommittén och könsneutrala toalettskyltar. Läs hela protokollet på vår internwebb.