Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från HMS-mötet 23/9 -21

Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.

Den 23 september hade hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, nytt ledningssystem för brandskydd, återgång till arbetet, arbetet i museets våtsamlingar, ventilationsombyggnad i Ekologihuset, kylvattenledning från Kemicentrum, tillstånd att hantera brandfarlig vara, insatsplan för Ekologihuset, arbetsskadetillbud, skyddsrond och psykosocial hälsa. Protokollet finns på vår interna webbplats (pdf; 83 kB; ny flik).