Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från GUNs möte den 20/10 -23

GUN

Den 20 oktober hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat CECs flytt, lokalanvändingen, utbildning/spår i biodiversitet, lärardag, åtgärdsförslag av vår utbildning, kurstilldelning, programråd och kursanalyser. Du hittar hela protokollet på vår internwebb.