Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 22/9 -23

GUN

Grundutbildningsnämnden har möte i Synpunkten den 22 september klockan 13.15. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten:
  • CECs flytt?
  • Beräkningsvetenskap: en började på inriktning biologi
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bland annat:
  • Kvalitetsgranskningen: inkomna utlåtanden från externa granskare (bifogas 5 dokument, alla inleds med en sammanfattning om man vill få en överblick)
  • Ekonomi: besparingar krävs – reducerad kurstilldelning 2024
  • Antal nya studenter (Lotta och Tina)
  • Information från Biblioteket (Frida)
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Uppdatering kursutbud (ändringar i rött, bifogas)
  • Förslag till beslut: Uppdatering av dokument om Handledare vid biologiska institutionen (bifogas)
  • Programråd för kandidatprogrammen, diskussion om upplägg och sammansättning
  (Den kompletterade konsekvensanalysen beträffande att ersätta BIOC01 med BIOC11 tas upp på GUN-mötet 231020)
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna, inklusive höstens antagning
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner
  • Kursplaner:
   Följande kursplaner tillstyrktes:
   BIOF22 Praktik 10 hp (bifogas), ersätter BIOF05.
  • Utbildningsplaner: inga
 13. Inkomna kursanalyser: BIOR88, BIOR79, BIOR63, BIOR56. BIOR31, BINP28, BIOB10, BIOB11, BIOR66, BIOR82, BIOC10, BIOR72 (bifogas)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas