Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från GUNs möte den 5/5 -23

GUN

Den 5 maj hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat kvalitetsgranskningen, workshop om referenshanteringsprogrammet Zotero, kurstilldelning och utbud, paus av växtbiologispåret, kurs- och utbildningsplaner och kursanalyser. Hela protokollet finns på vår internwebb.