Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 29/5 -24

Institutionsstyrelsen har möte den 29 maj klockan 13.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Redovisning tertialbokslut I – (bilaga) (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 6. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  • Studie och yrkesvägledare (bilaga)
  • Lektorat (bilaga)
 7. Personal – Övriga tjänstetillsättningar
  • (bilaga personalredovisning)
 8. Strategiska planen
 9. Informationspunkter
  • Prefektbeslut
  • Övrig information
  • Uppdatering av delegationsordning (bilaga), gäller suppleanter, avbrytande av anställning samt hyrespåverkande åtgärder på fastighet.
 10. Eventuellt övrigt
maj 23, 2024

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse