Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 29/5 -24

Den 29 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat tertialbokslutet, personalrekryteringar och den strategiska planen. Du hittar hela protokollet på vår interna webbplats. Fäll ut fliken Biologiska institutionens styrelse och skrolla ner en bit så ser du alla protokoll från de senaste åren.

juni 26, 2024

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse