Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 2 / 3

maj 10, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat workshop för doktorandhandledare, FUNs mandatperioder och sammansättning, anställningsärenden, delegationsordningen, infrastrukturerna, lokaler, ny fördelningsmodell för …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
april 4, 2019 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Adjungera studierektor för grundutbildningen till …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
april 4, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 13/2 -19

Den 13 februari hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat bokslutet, anställningsärenden, studierektor för forskarutbildningen, delegationsordningen, infrastrukturutredningen och den psykosociala skyddsronden. Läs mer i …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
februari 7, 2019 | Inger Ekström

Dagordning till styrelsemötet den 13/2 -19

Den 13 februari klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
april 14, 2016 | Inger Ekström

Heldag med styrelsen

Igår hade institutionsstyrelsen ett heldagsmöte på Biskopshuset. Med på mötet var både ordinarie och suppleanter. Mötet var ett ypperligt tillfälle för den nya styrelsen …
 • Händelser
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
december 12, 2013 | Inger Ekström

Med fokus på framtiden

Styrelsen, enhetscheferna, ledningsgruppen och ett antal ytterligare personer träffades igår på Grand för att diskutera självvärderingen ”Fyra år med
 • Händelser
 • Lägesrapporter
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Styrelse
1 Kommentar
december 22, 2010 | Inger Ekström

Enhetschefer, studierektorer och forskarutbildning

Vid styrelsemötet den 15 december utsågs enhetschefer för fem av de nya enheterna. Prefekten fick i uppdrag att utse den sjätte. Följande personer har …
 • Händelser
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
26 Kommentarer
september 26, 2010 | Christer Löfstedt

Den nya organisationen för Biologin i Lund

Styrelsen för Biologiska institutionen beslutade vid styrelsemötet den 22 september att i allt väsentligt följa ledningsgruppens förslag till organisationsbeslut: Forskningsverksamheten vid Biologiska institutionen skall
 • Händelser
 • Möte
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
2 Kommentarer
juni 15, 2010 | Christer Löfstedt

Förslag till ny organisation – rapport från översynsgruppen

Gruppen som arbetat med översynen av verksamheten vid Biologiska institutionen (med fokus på forskningen) har nu lämnat en rapport till styrelsen. Dokumentet har försetts …
 • Forskning
 • Händelser
 • Lägesrapporter
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
2 Kommentarer