Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 2 / 14

januari 7, 2019 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 21/11 -18

Den 21 november hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, budget, IT-plan och vegetarisk mat. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
december 12, 2018 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 19/12 -18

Institutionsstyrelsen har möte den 19 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
november 15, 2018 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemöte den 21/11 -18

Institutionsstyrelsen har möte klockan 13.15 den 21 november i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
oktober 11, 2018 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 19/9 -18

Den 19 september hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat CAnMoves tekniklab, anställningsärenden och Café Marina. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
september 13, 2018 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 19/9 -18

Den 19 september klockan 13.15 har institutions styrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
september 13, 2018 | Inger Ekström

Per capsulam styrelseprotokoll 7/9 -18

Institutionsstyrelsen tog ett per capsulam beslut om styrelsens sammansättning. Läs mer i protokollet om beslutet (pdf).
 • Händelser
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
september 13, 2018 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet 30/5-18

Den 30 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, CAnMoves tekniklabb och tertialbokslutet. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
maj 24, 2018 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 30/5 -18

Institutionsstyrelsen har möte den 30 maj klockan 13.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
maj 24, 2018 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 11/4 -18

Den 11 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat GDPR, anställningsärenden, Science Village Scandinavia och Café Marina. Läs mer i protokollet från mötet …
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
april 4, 2018 | Inger Ekström

Dagordning till styrelsemötet den 11/4 -18

Den 11 april klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående …
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer