Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Många frågor och positiv inställning på stormöte

Trots kort varsel kom ett fyrtiotal personer till informationsmötet i går om den nya organisationen av Biologiska institutionen. Prefekt Christer Löfstedt hade kallat till ett stormöte i Blå hallen på Ekologihuset för att förklara vad styrelsens beslut den 16/6 innebär och ge personalen möjlighet att ställa frågor.

Efter en snabb genomgång av styrelsebeslutet började frågestunden. Det var många som hade frågor, men stämningen var i huvudsak positiv (trots avsaknad av både kaffe och kakor :-)). De två obesvarade frågorna som skapade mest diskussion tar Christer och styrelsen med sig att fundera på över sommaren. Nämligen:

 • Hur ska forskarutbildningen organiseras?
 • Hur ska enhetscheferna styra enheterna? Vilka styrmedel kommer de att ha om de inte har de ekonomiska maktmedlen?

En annan fråga är hur integrationen och flytten av museerna ska gå till. För att lösa det är två arbetsgrupper tillsatta.

Dekan Torbjörn von Schantz var med på mötet och även han var tyckte att organisationsförslaget var en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Dessutom var han positivt överraskad över att vi redan kommit så långt.

Ett extra styrelsemöte då organisationen ska diskuteras är inlagt den 7 september. Christer uppmanar alla att komma med synpunkter om organisationen här på bloggen. Än är inte någonting satt i sten, gör din röst hörd, skriv en kommentar.

juni 23, 2010

Inlägget postades i

Händelser Organisation Prefekt Stormöten

3 comments

 1. Jan-Åke Nilsson

  Jag noterar att diskussionen igår mer handlade om vad som INTE står i organisationsförslaget än vad som faktiskt står där! Jag tror att åsikterna om enhetsindelningen (t.ex. storlek) är beroende av vilken funktion dessa enheter får och därför välkomnar jag ett samlat grepp på organisationsförslaget med både indelning och funktion. Min egna reflektion är att ju mer ansvar som läggs på enheterna, t.ex. FU, desto mer stimulerande blir det att jobba på denna nivå.
  Jan-Åke Nilsson

 2. Wilhelm Granéli

  Summan av ansvaret är antagligen m em konstant, så med viss logik blir det i så fall mindre stimulerande att jobba på institutionsnivån ju mer ansvar och resurser som hanteras på enhetsnivån (antar att ordet “avdelningar” är bannlyst). Men då riskerar vi att vara tillbaka i samma läge som gällde före bildandet av Biologiska institutionen, d v s m e m autonoma “enheter” och måttligt stimulerande att engagera sig på institutionsnivån. Det är i alla fall min erfarenhet och slutsats från f d Ekologiska institutionen, som avdelningsföreståndare och prefekt. Men givetvis måste enheterna och dessas föreståndare ha något ansvarsområde, allt kan inte hanteras på institutionsnivån.

 3. Nils Cronberg

  För alla oss som inte hade möjlighet att vara med på detta möte så vore det bra med ett utförligare referat med redovisning av vilka frågor och förslag på lösningar som diskuterades.

Kommentarsfältet är stängt.