Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sök medel för lika villkor

Jämställdhet

Ansökningstiden för att söka stimulansmedel för lika villkor från rådet för jämställdhet och likabehandling är nu öppen. I år har inbjudan breddats jämfört med tidigare år:

  • Det går att söka medel för jämställdhetsinsatser, men också för insatser som motverkar diskriminering och för lika villkor.
  • Fakulteter och institutioner kan söka medel precis som tidigare men nu är inbjudan öppen även för övriga verksamheter inom LU som jobbar med systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering.
  • Det går att söka upp till 2 mnkr per insats.

Man kan åter igen även söka medel för finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön. Maxbeloppet att söka är 2 mnkr per gästprofessor.

Här finns alla dokument: https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor/medel-for-lika-villkor

Frågor om hur ansökningarna kan se ut, vad man kan söka för och liknande skickar ni till jol@hr.lu.se så svarar vi så snart vi kan!

Hälsar
Lena Lindell och Hanna Björklund
Administrativt stöd
Rådet för jämställdhet och likabehandling

oktober 24, 2019

Inlägget postades i

Jämställdhet