Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Tystna inte

Brottsoffermyndigheten har skapat en kanal för information råd för de som är utsatta i samhällsdebatten:

Har du utsatts för hot och hat? Är du journalist, politiker, konstnär, författare, influencer, forskare eller deltar du i samhällsdebatten på något annat sätt? På den här webbplatsen ger Brottsoffermyndigheten information och råd till dig.

https://www.tystnainte.se/

juni 26, 2019

Inlägget postades i

Jämställdhet