Författararkiv: Inger Ekström

Samlingar i fokus på forum

Idag och i morgon är det konferensen Samlingsforum 2017 nere i Universitetsaulan. Det är en konferens för museifolk. I år är det Biologiska museet tillsammans

Händelser/Museerna Kommentarer inaktiverade för Samlingar i fokus på forum

Nan Hu – new PhD student

My current research focuses on understanding the global warming effects across different trophic levels of marine species. More specifically, I propose to test whether species from different trophic positions response demonstrate different magnitude of phenotypic plasticity to abiotic versus biotic stress. My objectives are to measure the extent of shell shape, shell thickness, behavior and trait correlations among a set … Läs mer

Presentation Kommentarer inaktiverade för Nan Hu – new PhD student

Minutes from the BDR meeting 6/11 -17

The Biology doctoral students council had a meeting 6 November. Among other things they discussed language of the department board meetings, salary raise, the role of the examiner, teaching, vacation, continuous page numbering of the thesis and BLAM. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minutes from the BDR meeting 6/11 -17

Minnesanteckningar från BIGs möte 13/1 -17

Infrastrukturgruppen hade möte den 13 november. Då diskuterades bland annat inventeringar, utfallet av ansökningar, infomöte om upphandling, genomgång av ej beviljade ansökningar och rapport om instrumentell kemi. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från BIGs möte 13/1 -17

Mads Fristrup Schou – new postdoc

Hey, I am happy to be here and look forward to meeting you all, and spending hopefully the next two years here at the department! I did my PhD and Postdoc at Aarhus and Aalborg University in Denmark where most of my work involved the use of Drosophila as a model organism. I worked with genomic and phenotypic consequences for … Läs mer

Presentation Kommentarer inaktiverade för Mads Fristrup Schou – new postdoc

Maarit Mäenpää – new postdoc

My current research focuses on understanding the mechanistic basis of phenotypic trait evolution. Specifically, my aim is to explore how external male and female reproductive structures coevolve, and how the structures themselves can potentially affect observed patterns of selection, via assortative mating. My study species, the blue-tailed damselfly Ischnura elegans, exhibits female-limited colour polymorphism, which is maintained by male harassment … Läs mer

Presentation Kommentarer inaktiverade för Maarit Mäenpää – new postdoc

Dagordning för styrelsemötet den 22/11 -17

Institutionsstyrelsen har möte i Synpunkten i Biologihuset den 22 november klockan 13.15. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes protokoll (bil.) Anhållan om tillsvidareanställning David Dreyer, forskare 100% fr o m 2018-01-01 Julia Lienard (EMV), forskningsingenjör 100% fr o m 2018-02-01 Anhållan om utökning till 100% av tillsvidareanställning lektorat 50% Jep Agrell (bil.) Kvartalsbokslut … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 22/11 -17

Protokoll från styrelsemötet den 18/10 -17

Den 18 oktober hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, institutionens forskningsstrategi, infrastrukturverksamheten och budget. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 18/10 -17

Dagordning till FUNs möte 15/11 -17

Den 15 november klockan 15.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Meddelanden: BLAM 2018 Examinatorerna Nya LADOK Budget 2018 Allm. studieplanen Handledardag Plagiarism i forskarutbildningen Ev. övrigt

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte 15/11 -17

Dagordning till BIGs möte den 13/11 -17

Den 13 november klockan 14.00 har infrastrukturgruppen möte i Darwin i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Meddelanden Inventering av nationell infrastruktur – kort rapport LU-inventering till LUCRIS – kort rapport Utfallet av ansökningarna N-fak och LU-centralt Årliga inventeringen av utrustning Kommande utlysningar. Vad finns i pipelinen? Rapport från utredning om IRMS/oorganiskt labb, diskussion Hemsidan – vad behöver uppdateras? Eventuellt övrigt

BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till BIGs möte den 13/11 -17