Lillemor Lewan 1934–2017

FD Lillemor Lewan avled den 21 mars 2017, 82 år gammal.

Lillemor Lewan var den första kvinnan som disputerade i ämnet zoofysiologi vid LU. På institutionen bedrevs under denna period forskning och undervisning kring DNA/RNA/proteiner och polyaminer samt hibernations- och neonatalforskning och neurovetenskaplig forskning. Utvecklingsfysiologi, celldifferentiering och celldifferentiering var nyckelord.

Lillemor Lewans forskning omfattade DNA- och RNA- metabolism i partiellt regenererande lever. Avhandlingen, “A study of mouse liver regeneration of the organ, cellular and nuclear levels” 1972, följdes av fortsatt forskning bland annat i samarbete med forskare i medicinsk patologi. Hon handledde flera doktorander till doktorsavhandlingar i zoofysiologi. Några arbeten berörde toxikologiska effekter i cellodling. Samtidigt med forskningen undervisade hon inom en tjänst som universitetslektor.

I populärvetenskapliga artiklar, bl a i Forskning och Framsteg 1990-1995, framhöll Lillemor vikten av att resultat från universitetets forskning förs ut i samhället , det vi i dag benämner den tredje uppgiften. Hon arbetade aktivt för jämställdheten mellan könen inom biologisk och naturvetenskaplig forskning. Hon engagerade sig senare i samhällsvetenskaplig forskning och deltog även i miljöundervisning och forskning vid institutionen för miljö och energisystem på LTH. Lillemor var i frontlinjen när LU inledde det europeiska utbytesprogrammet för studentutbyte, Erasmusprogrammet.

/Börje Karlsson

Det här inlägget postades i Händelser. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.