Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Anhållan om omgjord rekrytering

Christer Löfstedt och ledningen för institutionen har skrivit till Universitetsstyrelsen och Rektor och bett dem göra om rekryteringen av prorektor:

Vi anhåller om att rekryteringen av prorektor för Lunds universitet görs om. Processen skall vara transparent och universitetskollegiets skall höras och ges möjlighet att ta ställning till flera kandidater, allt med sikte på att hitta en vid LU anställd lärare som med verksamhetens förtroende kan utföra förtroendeuppdraget som prorektor.

Samtliga enhetschefer och medlemmar i Biologiska institutionens ledningsgrupp, samt några ytterligare personer med nyckelpositioner vid institutionen står bakom bifogade skrivelse (pdf).

För Biologiska institutionen

Christer Löfstedt
Prefekt

Övriga undertecknare:
Olle Anderbrant – professor, enhetschef Funktionell zoologi
Staffan Bensch – professor, enhetschef MEMEG
Christer Brönmark – professor, enhetschef Akvatisk ekologi
Marie Dacke – professor, medlem i ledningsgruppen
Mats Hansson – professor, enhetschef Molekylär cellbiologi
Anders Hedenström – professor, f d ledamot ledningsgruppen
Carin Jarl-Sunesson – universitetslektor, bitr. prefekt, huvudstudierektor GU
Almut Kelber – professor
Per Lundberg – professor, studierektor FU
Dan E Nilsson – professor, f d ledamot ledningsgruppen, ledamot i universitetskollegiet
Jan-Åke Nilsson – professor, enhetschef Evolutionär ekologi
Ola Olsson – universitetslektor, enhetschef Biodiversitet
Monica Pardon, administrativ chef, ledningsgruppen
Per Persson – professor, medlem i ledningsgruppen
Anders Tunlid – professor, f d ledamot ledningsgruppen
Tobias Uller – professor, medlem i ledningsgruppen
Niklas Wahlberg – professor, chef Biologiska muséet

oktober 6, 2017

Inlägget postades i

Händelser Prefekt