Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Anteckningar från GU-gruppens första möte

Vi hade vårt första möte den 8 maj och kommer att träffas ca en gång per vecka fram till sommaren. Några avslutande möten kommer att hållas i september. Då kommer även alla arbetsgrupperna att samlas i workshops där de presenterar sina arbeten. Målet är att gruppernas arbete ska presenteras i en rapport med förslag.

Vi bestämde att vi ska börja med att behandla utbildningens innehåll och kvalitet. Det blir sedan utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vi kommer att arbeta långsiktigt och har inte någon tidspress i den meningen att vi inte måste komma med förslag som måste vara genomförda till ett visst datum. Att förändra utbildningen tar rent administrativt lång tid.

Carin delade ut arbetsmaterial ”Nulägesbeskrivning av GU…”, samt viss statistik. Carin har sammanställt mer material och statistik och ansvarar också för att ta fram detta eller ytterligare material om det behövs i gruppen. Carin ska ta fram utbildningsplaner samt några kursplaner.

Nya mötesdatum bestämdes prelimiärt: 15 maj 10-12, 20 maj 13-15, 28 maj 13-15, 5 juni 13-15 samt 11 eller 12 juni 13-15.

Bodil fick i uppdrag att fundera över hur vi kan säkerställa att kurserna inte ändras över tiden på ett ett sådant sätt att vissa moment faller bort.

Fritt efter Carin Jarl Sunessons minnesanteckningar

maj 29, 2009

Inlägget postades i

Arbetsgrupper Lägesrapporter