Kategoriarkiv: Arbetsgrupper

Prefektbeslut om översyn av genetik och växtmolekylärbiologi

Prefekten har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att se över genetik och växtmolekylärbiologi. I arbetsgruppen ingår Dan-E Nilsson, Anders Hedenström, Anders Tunlid och Lars Hederstedt. Här kan du läsa mer om översynen (pdf).

Arbetsgrupper/Forskarutbildning/Forskning/Grundutbildning/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Prefektbeslut om översyn av genetik och växtmolekylärbiologi

Omflyttningar på biologiska institutionen planeras

Delar av biologiska muséerna ska flytta in i Ekologihuset, delar av administrationen behöver sitta tillsammans, GU och IT behöver lokaler och kansli N flyttar ut. För att det här ska kunna fungera behövs det en ordentlig planering av om- och inflyttningarna. Prefekten har tillsatt en arbetsgrupp som ansvarar för planeringen. Den består av Anders Tunlid, Carl Sjökvist, Ola Olsson, Lars … Läs mer

Arbetsgrupper/Organisation/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Omflyttningar på biologiska institutionen planeras

Rapporter från arbetsgrupperna

Nedan finns arbetsgruppernas rapporter och utredningsmaterial Grundutbildningsgruppen Rapport från GU-gruppen (pdf) GU nulägesbeskrivning (pdf) Infrastrukturgruppen Rapport från infrastrukturgruppen (pdf) Bilaga 1 infrastruktur (pdf) Bilaga 2 infrastruktur (pdf) Bilaga 3 infrastruktur (pdf) Forskarutbildningsgruppen Rapport från FU-gruppen (pdf) Organisationsgruppen Rapport från organisationsgruppen (pdf)

Arbetsgrupper/Lägesrapporter 8

Minnesanteckningar från heldagsmöte med BiSam-arbetsgrupp, prefekter och arbetsgrupper 2009-10-02

Närvarande: Dan E Nilsson Anders Tunlid Anders Hedenström Carin Jarl Sunesson Eivor Terne Christer Löfstedt Susanne Widell Claes Wohlfart Ingvar Kärnefelt Almut Kelber Olle Anderbrant Bengt Hansson Bodil Sjögreen Christer Brönmark Erling Jirle Lars Hederstedt Henrik Smith Jep Agrell Marie Dacke Monica Pardon Rita Wallén Sven-Axel Bengtson Torbjörn Tyler Torbjörn Säll Marcus Ljunggvist Presentation av arbetsgruppernas arbete

Arbetsgrupper/Händelser/Lägesrapporter/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från heldagsmöte med BiSam-arbetsgrupp, prefekter och arbetsgrupper 2009-10-02

Rapport från arbetet i arbetsgrupperna 2009-09-07

GU-gruppen GU-gruppen har haft 7 möten fram till nu. Som bakgrundsmaterial för gruppens arbete användes en nulägesbeskrivning av GU inom Inst. för Biologisk Grundutbildning (BI), Ekologiska inst. (Ekol) samt Inst. för Cell- och Organismbiologi (COB) (gjord av CJS). I denna beskrivs organisationen av GU och ekonomin för de 3 enheterna, samt utbildningsstruktur, kursutbud och studiestatistik för biologin. Dessutom användes kursplaner, … Läs mer

Arbetsgrupper/Händelser/Lägesrapporter/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Rapport från arbetet i arbetsgrupperna 2009-09-07

Organisationsgruppen tillsatt

Följande personer ingår numera i organisationsgruppen: Dan-E. Nilsson, ordförande Henrik Smith Monica Pardon Jure Piskur Katarina Hedlund Stina Oredsson Olle Anderbrant Marcus Ljungqvist Torbjorn Tyler

Arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Organisationsgruppen tillsatt

Minnesanteckningar från Infrastrukturgruppen

Kortfattad version av: Minnesanteckningar från möte 15 juni med Infrastrukturgruppen inom BiSam (BiSam-ISG). Närvarande: Christer Löfstedt (ordf.), Anders Tunlid, Stefan Andersson, 
Sven-Axel Bengtson, 
Christer Brönmark, 
Erling Jirle, 
Marcus Ljungqvist, Susanne Åkesson och på slutet Rita Wallén. Rapportering Christer Löfstedt vill ha in rapporter som redogör för de fyra olika arbetsgruppernas ansvarsområden till den 28 juni, så att han sedan kan … Läs mer

Arbetsgrupper/Lägesrapporter Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från Infrastrukturgruppen

BiSam-GU diskuterar kvalitetssäkring, kompetens och förkunskaper

BiSAM-GU möte 0905158 Kvalitetssäkring av kurser Bodil hade funderat på hur man kan ha en kontinuerlig kvalitetssäkring av kursernas innehåll: Antingen bestämmer sig Biologi för vilka kompetenser som våra studenter ska ha och tar därefter reda på om vi faktiskt bedriver undervisningen på ett sådant sätt att studenten kan skaffa sig kompetensen. Vi skaffar oss en helhetsbild över vad som … Läs mer

Arbetsgrupper/Lägesrapporter 6

Anteckningar från GU-gruppens första möte

Vi hade vårt första möte den 8 maj och kommer att träffas ca en gång per vecka fram till sommaren. Några avslutande möten kommer att hållas i september. Då kommer även alla arbetsgrupperna att samlas i workshops där de presenterar sina arbeten. Målet är att gruppernas arbete ska presenteras i en rapport med förslag. Vi bestämde att vi ska börja … Läs mer

Arbetsgrupper/Lägesrapporter Kommentarer inaktiverade för Anteckningar från GU-gruppens första möte

Infrastrukturgruppen kartlägger odlingshus/djurhus/cellodling /akvarierum och klimatrum

Möte med arbetsgruppen för odlingshus/djurhus/cellodling /akvarierum/klimatrum inom BiSam-ISG 28 maj 2009. Stefan har gjort en uppdatering av en sammanställning över “Växtodlingsutrymmen på Geneticum och Biologihuset” (se bilaga Odlingsrum (.pdf)) som kan användas som mall för de övriga typerna utrymmen som ingår i vår arbetsgrupps uppgifter. Erling gör en sammanställning över klimatrummen i Ekologihuset. Kontaktar Lars m.fl. för att få motsvarande … Läs mer

Arbetsgrupper/Lägesrapporter 1