Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 1

september 8, 2009 | Inger Ekström

Rapport från arbetet i arbetsgrupperna 2009-09-07

GU-gruppen GU-gruppen har haft 7 möten fram till nu. Som bakgrundsmaterial för gruppens arbete användes en nulägesbeskrivning av GU inom Inst. för Biologisk Grundutbildning …
 • Arbetsgrupper
 • Händelser
 • Lägesrapporter
 • Prefekt
0 Kommentarer
juni 18, 2009 | Inger Ekström

Minnesanteckningar från Infrastrukturgruppen

Kortfattad version av: Minnesanteckningar från möte 15 juni med Infrastrukturgruppen inom BiSam (BiSam-ISG). Närvarande: Christer Löfstedt (ordf.), Anders Tunlid, Stefan Andersson, 
Sven-Axel Bengtson, 
Christer …
 • Arbetsgrupper
 • Lägesrapporter
0 Kommentarer
maj 29, 2009 | Inger Ekström

Anteckningar från GU-gruppens första möte

Vi hade vårt första möte den 8 maj och kommer att träffas ca en gång per vecka fram till sommaren. Några avslutande möten kommer …
 • Arbetsgrupper
 • Lägesrapporter
0 Kommentarer
maj 19, 2009 | Inger Ekström

Rapport från infrastrukturgruppens första möte

Sammansättningen av arbetsgruppen för infrastruktur (AFI-BiSam) är nu klar och i gruppen ingår: Christer Löfstedt, ekokem/ekotox (ordf.) Anders Tunlid, BiSam/Mikrobiol. ekol. Stefan Andersson, växtekol/syst …
 • Arbetsgrupper
 • Lägesrapporter
0 Kommentarer
maj 12, 2009 | Inger Ekström

Maj månad

Arbetet med institutionssammanslagningen har nu kommit till en fas där de första arbetsgrupperna håller på att utses. Hela arbetet har förskjutits något i tiden …
 • Arbetsgrupper
 • Lägesrapporter
0 Kommentarer