Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 2

februari 7, 2012 | Inger Ekström

Prefektbeslut om översyn av genetik och växtmolekylärbiologi

Prefekten har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att se över genetik och växtmolekylärbiologi. I arbetsgruppen ingår Dan-E Nilsson, Anders Hedenström, Anders Tunlid och …
 • Arbetsgrupper
 • Forskarutbildning
 • Forskning
 • Grundutbildning
 • Prefektbeslut
0 Kommentarer
januari 20, 2012 | Inger Ekström

Omflyttningar på biologiska institutionen planeras

Delar av biologiska muséerna ska flytta in i Ekologihuset, delar av administrationen behöver sitta tillsammans, GU och IT behöver lokaler och kansli N flyttar …
 • Arbetsgrupper
 • Organisation
 • Prefektbeslut
0 Kommentarer
oktober 6, 2009 | peterhoneth

Rapporter från arbetsgrupperna

Nedan finns arbetsgruppernas rapporter och utredningsmaterial Grundutbildningsgruppen Rapport från GU-gruppen (pdf) GU nulägesbeskrivning (pdf) Infrastrukturgruppen Rapport från infrastrukturgruppen (pdf) Bilaga 1 infrastruktur (pdf) Bilaga …
 • Arbetsgrupper
 • Lägesrapporter
8 Kommentarer
september 8, 2009 | peterhoneth

Rapport från arbetet i arbetsgrupperna 2009-09-07

GU-gruppen GU-gruppen har haft 7 möten fram till nu. Som bakgrundsmaterial för gruppens arbete användes en nulägesbeskrivning av GU inom Inst. för Biologisk Grundutbildning …
 • Arbetsgrupper
 • Händelser
 • Lägesrapporter
 • Prefekt
0 Kommentarer
juni 22, 2009 | peterhoneth

Organisationsgruppen tillsatt

Följande personer ingår numera i organisationsgruppen: Dan-E. Nilsson, ordförande Henrik Smith Monica Pardon Jure Piskur Katarina Hedlund Stina Oredsson Olle Anderbrant Marcus Ljungqvist Torbjorn …
 • Arbetsgrupper
0 Kommentarer
juni 18, 2009 | peterhoneth

Minnesanteckningar från Infrastrukturgruppen

Kortfattad version av: Minnesanteckningar från möte 15 juni med Infrastrukturgruppen inom BiSam (BiSam-ISG). Närvarande: Christer Löfstedt (ordf.), Anders Tunlid, Stefan Andersson, 
Sven-Axel Bengtson, 
Christer …
 • Arbetsgrupper
 • Lägesrapporter
0 Kommentarer
maj 29, 2009 | peterhoneth

Anteckningar från GU-gruppens första möte

Vi hade vårt första möte den 8 maj och kommer att träffas ca en gång per vecka fram till sommaren. Några avslutande möten kommer …
 • Arbetsgrupper
 • Lägesrapporter
0 Kommentarer