Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Minnesanteckningar från Infrastrukturgruppen

Kortfattad version av: Minnesanteckningar från möte 15 juni med Infrastrukturgruppen inom BiSam (BiSam-ISG).

Närvarande:

Christer Löfstedt (ordf.), Anders Tunlid, Stefan Andersson, 
Sven-Axel Bengtson, 
Christer Brönmark, 
Erling Jirle, 
Marcus Ljungqvist, Susanne Åkesson och på slutet Rita Wallén.

Rapportering

Christer Löfstedt vill ha in rapporter som redogör för de fyra olika arbetsgruppernas ansvarsområden till den 28 juni, så att han sedan kan arbeta på att göra en sammanställning över detta i juli och avsluta denna del, så att istället arbetet med de delar ISG inte börjat med ännu kan komma igång.
De fyra arbetsgrupperna gjorde en avrapportering:

  1. Fältstationerna
  2. Analyslab VoS/Fermentorlab/Masspekrometrilab/Sekvensiering/Mikroskopcentrum COB
  3. Vindtunnel/Radar/CanMove
  4. Odlingshus/Klimatrum

Nästa möte

På nästa möte 17 augusti kl. 15 i Mikroben startar arbetet med de övriga bitarna som ISG har ålagts att arbeta med; molekylärbiologilab, IT, förvaring, kemikalier, bibliotek, verkstäder, museisamlingar.

Framtidsfrågor att diskutera i augusti är bland annat:

  • Hur skall infrastrukturen fungera på den nya storinstitutionen och i förhållande till styrelse och prefekt.
  • Hur utnyttjar vi lokaler; Är det överskott på lokaler ? Vem planerar för lokalbehovet ? Andra intressen som vill använda lokalerna ?

Minnesanteckningarna nedtecknade av Erling Jirle, FoIng, Kemisk ekologi/ekotoxikologi.

juni 18, 2009

Inlägget postades i

Arbetsgrupper Lägesrapporter