Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Infrastrukturgruppen kartlägger odlingshus/djurhus/cellodling /akvarierum och klimatrum

Möte med arbetsgruppen för odlingshus/djurhus/cellodling
/akvarierum/klimatrum inom BiSam-ISG 28 maj 2009.

 • Stefan har gjort en uppdatering av en sammanställning över “Växtodlingsutrymmen på Geneticum och Biologihuset” (se bilaga Odlingsrum (.pdf)) som kan användas som mall för de övriga typerna utrymmen som ingår i vår arbetsgrupps uppgifter.
 • Erling gör en sammanställning över klimatrummen i Ekologihuset. Kontaktar Lars m.fl. för att få motsvarande översikt över COB (inkl. nybyggnationerna).
 • Christer gör en sammanställning över akvarierummen i Ekologihuset.
 • Det är viktigt att fundera på framtida planer för utrymmena som ingår i vår arbetsgrupp. Ett exempel är området vid Geneticum med försöksgård och de gamla djurhusen. De gamla djurhusen är uppsagda och tömda. Vad som skall hända med dem vet vi inte, bör kollas upp. De skulle kunna rivas och planen asfalteras och användas som utökad försöksgård i anslutning till den befintliga. I den befintliga försöksgården och i den s.k. tröskladan finns vatten och el draget som man kan utöka. Om man utökar staketet kan man få en säker, dubbelt så stor försöksgård för experiment för limnologer, zooekologer, markekologer m.fl. Stefan tar reda på planerna för de tömda f.d. djurhusen. Christer bjuder in personer som kan tänkas vara intresserade av att använda området vid Geneticum för en rundvandring och diskussion på plats.
 • Driften av odlingshusen (alias växthusen) vid Geneticum diskuterades:
  Man kan tänka sig att köra allt som en gemensam resurs, eller behålla avdelnings–strukturen som det är nu. En annan arbetsgrupp med bl.a. Susie Widell, Stefan m.fl. jobbar på att akut försöka hitta en lösning på hur man skall sköta driften efter Bengt Jacobssons pensionering i juni. Ett alternativ är att delanställa någon befintlig tekniker från COB eller ekologi. Odlingshusen är ganska flexibla när det gäller funktionerna, men det verkar vara ett problem med utrymmen att förvara bord och bänkar när man tömmer parceller för att köra exempelvis bassänger eller försökstält.
 • Genomgång och planer för nybyggda djurhuset och befintliga cellodlingslab får vänta tills vi får kontakt med personer från COB som känner till detta.

Fritt efter Erling Jirles minnesanteckningar.

maj 28, 2009

Inlägget postades i

Arbetsgrupper Lägesrapporter

En kommentar

 1. Honor C. Prentice

  …Driften av odlingshus

  Det finns två labb inom växthuskomplexet: knappast använde för tillfället. Kunde man använda en av dessa för (tillfälig) förvaring av bänkar??

Kommentarsfältet är stängt.