Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

En föränderlig värld påverkar samspelet mellan arter

En person står och talar. Foto.

Idag höll Øystein Opedal sin docentföreläsning ”Species interactions in a changing world” på plats i Blå hallen i Ekologihuset.

Øystein berättade att det hela tiden sker ett samspel mellan olika arter. Det här samspelet påverkar mångfalden av arter. Klimatförändringarna i sin tur påverkar samspelet och i förlängningen alltså mångfalden. De här mekanismerna är inte alltid kända.

En person står bakom ett podium. Foto.

Det är viktigt att studera samspelet mellan olika arter för att förstå vad som händer vid förändringar i klimatet och förändringar i jord- eller skogsbruk. Sådana förändringarna behöver inte innebära att arter försvinner, de kan även resultera i att nya arter uppkommer, kommer tillbaka eller börjar interagera med varandra.

Klimatförändringar påverkar även evolutionen. Ett exempel är talgoxar som föder upp sina ungar på larver. Om larverna kläcks tidigare på grund av ett varmare klimat så tidigarelägger talgoxarna kläckningen av sina ägg.

Två personer står och väntar på att få tala. Foto.

Jord- och skogsbruk kan fragmentera en arts livsmiljö vilket minskar genflödet och påverkar samspelet mellan arter. Jordbruket konkurrerar även med vilda växter om pollinerare vilket påverkar samspelet mellan växter och insekter. Invasiva arter utgör också en påverkan.

För att förutspå hur olika faktorer påverkar biodiversiteten faktorer måste vi förstå att arter inte är oberoende, vi måste även titta på de arter som de interagerar med.

En person står och talar. Foto.

När en forskare producerat i princip lika mycket som en doktorsavhandling efter disputationen kan hen ansöka om en docenttitel. Forskare måste även visa att hen kan arbeta självständigt och har pedagogisk skicklighet. För att visa den pedagogiska skickligheten håller forskaren en populärvetenskaplig föreläsning som blir bedömd av två forskare från andra institutioner inom fakulteten.

Nu håller jag tummarna för att allt går vägen och att Øystein snart kan titulera sig docent.

En person står bakom ett podium. Foto.

Text och foto: Inger Ekström

april 25, 2022

Inlägget postades i

Föreläsning Händelser