Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Handledarinternat, Örenäs Slott, 9-10 november 2010

Ett slott. Foto utifrån.
Med plats för många handledare.

Under två intensiva och mycket givande dagar träffades våra handledare för att diskutera institutionens nya forskarutbildning samt för att hämta inspiration till sin roll som handledare genom en workshop ledd av Johanna Steen från Management i Lund Institute. Internatet organiserades av institutionens forskarutbildningsnämnd (FUN) och ägde rum vid Örenäs Slott (Glumslöv).

En riddarrustning som står inomhus.
Alla var inte med och diskuterade.

Dag 1

Inspirerade av slottets vackra miljöer och den utsökta maten diskuterade vi livligt hur vi vill utforma institutionens framtida forskarutbildning. Eric och Christer presenterade FUN:s förslag för en ny allmän studieplan i ämnet Biologi och hur finansiering av doktorander kan gå till. Därefter diskuterade vi andra aktuella frågor inom forskarutbildningen och stor tid las också på att diskutera handledarnas och doktorandernas ibland ganska olika uppfattningar och förväntningar om vad forskarutbildningen innebär. För de flesta av oss var dessa diskussioner inspirerande, tankeväckande och ibland känslosamma. En viktig diskussion som startade vid internatet – och som definitivt behöver fortsätta – handlar om forskarutbildningens innehåll. Vad är egentligen en forskarutbildning i biologi? Vilka färdigheter vill vi att våra doktorander ska ha när de disputerar? Hur kan vi hitta en bra balans mellan en utbildning för ett fortsatt liv inom akademien och en som förbereder doktoranden för ett arbetsliv utanför? Efter en mycket god middag i slottets matsal (som har ett bedårande utsikt över Öresund och Ven) njöt vi av att lyssna på Professor Per Ahlberg från Uppsala universitet som berättade om sin fascinerande och banbrytande forskning om hur landlevande djur uppkom från sina havslevande förfäder. Efter föreläsning följde en intensiv frågestund som pågick under nästan en timme och fortsatte sedan tills långt efter midnatt i baren!

Två personer sitter vid ett bord och ser ut att fundera på något.
Martin Stervander och Per Lundberg funderar över maten.

Dag 2

Denna dag deltog vi i en workshop med temat ”Ett Coachande Handledarskap” ledd av Johanna Steen från Management i Lund Institute. I både stora och små grupper fick vi tänka över vår roll som handledare och hur vi handleder. Först förklarade Johanna Steen hur handledning kan fungera som ”coaching”. Därefter övade vi i grupper om tre personer där en hade ett ”problem”, en ”coachade” denna och den tredje fungerade som en observatör som senare gav råd till den som coachade. Alla i gruppen turades om att prova de olika rollerna. Övningen (och workshopen som helhet) var väldigt givande och vi lärde oss mycket om diskussionsteknik och problemlösning.

En person står framför ett blädderblock.
Johanna Steen från MiL.

Ett viktigt mål med internatet var att hjälpa handledarna från de två f.d. institutionerna att lära känna varandra bättre och bygga upp en gemenskap som är viktigt för vår handledarkår. Detta mål blev definitivt uppfyllt och planer finns redan på att göra om handledarinternatet nästa år!

Fyra personer sitter runt ett bord och pratar och dricker kaffe.
Målet uppfyllt.

Tack för två mycket givande dagar!

Eric Warrant och Christer Brönmark
Alla foton tagna av Eric Warrant

november 12, 2010

Inlägget postades i

Forskarutbildning FUN Händelser