Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Hjälpen är nära – kontakta något av våra labb

Tobias Uller

Idag ordnade SACT en presentation av institutionens infrastruktur. Tobias Uller som är ordförande i Biologiska institutionens InfrastrukturGrupp (BIG) hade samlat ihop de flesta av våra labbansvariga för en presentation av deras verksamhet.

Tomas Johansson

Först ut var Tomas Johansson som berättade om DNA sekventieringslabbet där de kör både Next-Generation Sequencing (NGS) och Sanger för att analysera DNA och RNA.

Wolfgang Knecht

Wolfang Knecht talade om Lund Protein Production Platform (LP3) som hör till tre olika fakulteter men administreras från biologiska institutionen. På LP3 skapar de proteiner och olika typer av kristaller. De använder sig även av MAXIV för att ytterligare studera strukturer.

Johan Bäckman
Arne Andersson

Johan Bäckman och Arne Andersson pratade om vårt nya elektroniklabb. Det är CAnMoves tekniklabb som numera ligger under institutionen som ett elektroniklabb. Här kan du få hjälp med att designa elektronik, programmering och datamodellering.

Jürgen Kuhn

instrumentella kemilabbet är det Jürgen Kuhn och Sofia Mebrahtu Wisén som är ansvariga. Jürgen berättade hur det går till när du vill göra en analys på labbet. För att hålla reda på alla steg från en första förfrågan till priser och färdiga prov har labbet skaffat en ny mjukvara där användarna kan logga in och göra sina beställningar.

Ola Gustafsson

Sist ut var Ola Gustafsson som är ansvarig för institutionens mikroskopienhet. Här finns konfokalmikroskop, light sheet mikroskop, svepelektronmikroskop och transmissionselektronmikroskop. Vill du mikroskopera själv finns det möjlighet att ta ett mikroskopikörkort.

På alla labben kan du få hjälp med att designa försök likaväl som att utföra och utvärdera dem. Det viktiga är att du tidigt i processen tar kontakt med labbansvariga och lägger upp en plan. Kan inte de hjälpa dig med ditt problem så vet de säkert vem som kan.

Kom ihåg den jättekompetens och de faciliteter vi har inom institutionen innan du börjar leta efter labb på annat ställe.

Tack till alla labbansvariga för intressanta presentationer.

Text och foto Inger Ekström