Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

“Icke-svar” från Rektor på prorektorskrivelse

Rektor och universitetsstyrelsens ordförande har svarat på vår skrivelse – och andra skrivelser – med synpunkter på och frågor kring rekryteringen av ny prorektor för Lunds universitet.

Svaret (pdf) – som inte innehåller några egentliga svar eller förklaringar rörande de missförhållanden vi påpekat – har inte heller någon adressat. Detta är kanske en petitess men ändå lite anmärkningsvärt med tanke på att Lunds universitet också är en myndighet. Brukar det påpekas.

Fler icke-svar från Rektor finns att läsa på Rektors blogg.

Sammanfattningsvis verkar universitetsledningen varken förstå grunden för kritiken eller inse att man gjort något fel.

Döm själv!

För övrigt anser jag att prorektorsvalet bör göras om.

Christer Löfstedt
Prefekt Biologiska institutionen

oktober 13, 2017

Inlägget postades i

Prefekt