Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Infrastrukturgruppen nästan utsedd

Infrastrukturgruppen kommer att bereda en rad tunga frågor inom Biologiska institutionen. Rekrytering av medlemmar kom av sig under våren, dels p g a att en del tilltänkta medlemmar ryggade inför inriktningen och omfattningen av arbetet, dels p g a att översynen tog så mycket tid i anspråk. Ur organisationsdokumentet:

“Infrastrukturgrupp: Övergripande ansvar för institutionens infrastruktur och lokaler samlas under en infrastrukturgrupp som är sammansatt av ordförande, en doktorand, en GU-student, 2 TA-personal och 4 lärare utöver ordföranden. Ytterligare ledamöter kommer att adjungeras efter behov.”

Olle Anderbrant (lärare) har accepterat uppdraget som sammankallande och Erling Jirle kommer att fungera som arbetande sekreterare. Erling ingick som sekreterare i den BiSam-grupp som under förra året utredde tillgång och behov av infrastruktur inför instiutionssammanslagningen. Ronald Kröger, som är brukarrepresenant inom Biologicentrum-projektet har sett fram emot att bygget skulle vara färdigt – och nu har jättemycket tid över (;-)) – och blir en resurs i infrastrukturgruppen! En ytterligare medlem ur TA-kategorin och tre ytterligare lärare kommer att rekryteras.
Doktorandrepresentanter är Marcus Ljungkvist (även han med ett förflutet i BiSams infrastrukturutredning) och Magnus Ellström.  Även en representant för GU-studenterna inbjuds att delta i arbetet.

Christer Löfstedt