Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Institutionen har fått hundratals nya grannar

En person står och fotograferar fyra andra personer som har ställt uppsig tillsammans.
Bioblitzens resultat lockade media.

I juni anordnade SACT en bioblitz, en dygnslång kartläggning av växter och djur på en begränsad yta runt institutionen. Efter några månaders utredning och kartläggning kunde Pål Axel Olsson i fredags eftermiddag avslöja att institutionen fått hundratals nya grannar.

Antalet arter på institutionens begränsade område som rapporterats till Artportalen ökade i och med bioblitzen från 465 till 1266. Dessutom har Lunds kommun fått 309 nya arter och har för första gången fler än 10 000 arter registrerade på Artportalen.

Bland alla fynden utmärker sig vissa, inte minst sex stekelarter som tidigare inte påträffats i Sverige. Fem av de sex arterna hittades av Christer Hansson. I samband med att resultaten redovisades i fredags berättade han om de nya arterna och visade bilder på parasitsteklar.

Dessutom berättade insektsexperten Rune Bygebjerg om museisamlingarna i Ekologihusets källare.

En person står bakom ett podium i en föreläsningssal.
Pål Axel Olsson räknar med ny biobitz nästa år.

Sommarens bioblitz var den första vid institutionen. Resultaten kan komma att få betydelse för hur marken runt byggnaderna bör skötas. Att artrikedomen är stor råder det ingen tvekan om. Pål Axel Olsson berättade att han de senaste åren varit involverad i bioblitzar i sina hemtrakter i norra Skåne. Området som då undersökts har varit långt större än det vid biologiska institutionen.

– Ändå hittar vi fler arter här. En anledning är att experterna finns här på institutionen. Bioblitzen kan få en fortsättning nästa år, kanske när höstterminen startat så att fler studenter kan delta.

LUM kommer i veckan, där finns mer om resultaten inklusive de för Sverige nya arterna. Den som inte vill vänta så länge utan vill läsa mer om bioblitzen och se bilder från när det begav sig i somras kan göra det här på institutionens blogg.

Text och foto: Jan Olsson