Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Ny administrativ chef och ny ekonomiadministratör


New Head of Administration and new Financial Administrator

Short summary in English below


Joakim Nilsson börjar sin anställning som ny administrativ chef hos oss den 1 september. Joakim arbetar för närvarande som administrativ chef för gymnasieverksamheten i Malmö stad. Han kommer att under september och oktober bekanta sig med verksamhet och personal vid Biologiska institutionen för att fr o m den 1 november överta det formella chefskapet. Monica Pardon fortsätter alltså på heltid som chef fram till den 31 oktober och kommer efter överlämningen vara behjälplig på deltid i den utsträckning det behövs.

Det blir Annika Hecktor, skoladministratör i Lunds kommun, kommer att börja hos oss som ekonomiadministratör den 3 oktober och i stora stycken efterträda Anne Fogelberg som redan gått i pension.

Fram tills Annika är på plats tar Peter Stenild Matthesen och Galina Garkavij hand om ekonomiärenden för de enheter som berörs. Närmare info om exakt vem som gör vad kommer efter sommaren (slutet av aug).Katarina Nygren sköter Ladok-ärenden för hela institutionen under en övergångsperiod.Personalärenden hanteras som vanligt av Elin Johansson eller Anne Liljendahl och reseräkningar av Lotta Thomaeus. Är något oklart och brådskande får ni söka klarhet hos någon på prefektkansliet som inte har semester.

Christer Löfstedt / prefekt

Short summary in English

The new Head of Administration, Joakim Nilsson, starts 1st September. During September and October, he will get to know the department. As from 1st November, Joakim will take the formal leadership. Monica Pardon will continue as Head of Administration until 31 October.

Annika Hecktor will start as our new Financial Administrator 3rd October and succeed Anne Fogelberg who has retired. Until Annika Hecktor has started, Peter Stenild Matthesen and Galina Garkavij will take care of the financial matters for the units which are affected. Katarina Nygren will take care of Ladok.

juli 5, 2018

Inlägget postades i

Händelser Prefekt