Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Rapport från frågestunden 7/12-09

Tydlighet och transparens var ledord på gårdagens frågestund. Hörsalen i Biologihuset var mer än halvfull igår när tillträdande prefekt Christer Löfstedt tillsammans med tillträdande biträdande prefekt Carin Jarl-Sunesson svarade på frågor om organisationen av den nya Biologiinstitutionen. Till sin hjälp hade de även Dan Nilsson från ledningsgruppen.

Många av frågorna handlade om hur ”enheterna under strecket” ska sättas samman och hur de ska fungera. Tanken är att dagens ca 22 forskargrupper ska bilda enheter på mellan 30 och 50 personer. Enheterna kan till exempel samlas runt gemensamma ämnesintressen och/eller gemensam infrastruktur. Men de behöver inte nödvändigtvis vara samlokaliserade. Chef för varje enhet utses av prefekten men bör naturligtvis vara en person som har personalen bakom sig och det är inget livstidsuppdrag. Hur lång mandatperioden ska vara har inte diskuterats. Du ska veta vem som är din chef oavsett om du är forskare, lärare eller TA-personal. Att dels tillhöra ”institutionens gemensamma administration”, dels vara forskningsadministratör åt en viss enhet/grupp skall gå att kombinera utan att det blir oklart ”vem som är chefen”.

De olika nämnderna kommer inledningsvis att tillsättas av prefekten. När institutionen väl börjat fungera kommer i normalfallet sådan bemanning fastställas av styrelsen.

Ett samlat grepp kommer att tas på institutionsnivå där prioriteringar och samordning kommer att ske. Om regler och riktlinjer är tydliga blir det också lättare att ändra dem när så är motiverat och alla behöver inte skapa sina egna regler. Det kan vara bra att börja med integrations- och samordningsarbetet inom utbildningen.

Det ska finnas en personalplan för hela institutionen och alla anställda ska ha en arbetsbeskrivning. Det ökar tydligheten i personalpolitiken och gör prioriteringar lättare. Som anställd kommer du att veta vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren (institutionen) och det skall också vara tydligt vad som förväntas av dig som anställd. Det ska också finnas en stand-in för varje person. Om du blir sjuk eller har semester så måste det finnas någon annan som kan göra ditt jobb. Åldersstrukturen bland lärare och TA-personal bör också ses över för att planera inför framtiden.

Vad tycker du fungerar dåligt idag? Och hur tycker du att det kan lösas? Hör av dig med dina synpunkter så kan vi skapa en bättre institution tillsammans.

Ovanstående är svar på några av de frågor som ställdes. Allt sammanfattat av Inger Ekström, tillträdande informatör.

december 8, 2009

Inlägget postades i

Händelser Prefekt Stormöten