Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Så här ser Biologibibliotekets nya styrgrupp ut

”Styrgrupp bibliotek leds av en lärarrepresentant och har därutöver en doktorand, en GU-student, 3 lärare och två bibliotekarier/bibliotekspersonal. Styrgruppen ansvarar för institutionens biblioteksservice och bevakar institutionens intressen i biblioteksfrågor” enligt det förslag som BISAM-gruppen gjorde.

Styrgruppen sammanträder ett par gånger per år enligt samma modell som gällde före institutionssammanslagningen. Styrgruppens medlemmar (undantaget GU-studenten som utses av studenterna och var namn inte delgivits mig) har varit utsedda en tid men detta har inte kommunicerats:

 • Jan-Åke Nilsson – lärare, sammankallande
 • Åse Paulsson – sekreterare, bibliotekschef
 • Kristina Arnebrant – bibliotekarie
 • Josef Straka – doktorand (suppleant med närvarorätt – Lena Storlind)
 • GU-student
 • Marie Dacke – lärare
 • Jep Agrell – lärare, studierektor GU
 • Torbjörn Säll – lärare

Biblioteket är en viktig stödverksamhet och vi får utmärkt service på institutionen. Tack för det och lycka till med den fortsatta kvalitetsutvecklingen och den ständigt pågående anpassningen av verksamheten!

Christer Löfstedt

3 comments

 1. Erling V. Jirle

  Hoppas den pågånde utredningen om de lokala bibliotekens framtid inte förslår nedläggning av Biologibiblioteket….

 2. Christer Löfstedt

  Jo man kan hoppas. Fast ännu bättre: Tala högt och tydligt om för fakulteten att vi vill ha Biologibiblioteket kvar och att vi har planer för dess utveckling som kontaktyta mellan studenter, lärare och forskning. Jag har kommunicerat den inställningen i fakultetens ledningsråd och jag tror att den delas av många andra prefekter – och framförallt av de studerande.

 3. Erling V. Jirle

  Starta en Facebok-grupp!

Kommentarsfältet är stängt.