Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Störda bakterier i vattnet

En person står vid ett podium. Foto.
En person står och pratar. Foto.
Christer Brönmark inledde med en introduktion.

Idag höll Johanna Sjöstedt sin docentföreläsning ”Effect of disturbances on aquatic bacterial communities” i Blå hallen i Ekologihuset.

Johanna berättade om varför bakterier som lever i vatten är viktiga och vad som händer när deras samhällen blir störda på ett eller annat vis. Klimatförändringar med höjda temperaturer, ph-förändringar och förändringar i salthalt är saker som kan utgöra störningar.

– I princip kan allting utgöra en störning, berättade Johanna, antingen direkt eller indirekt.

En person står och föreläser. Foto.

Bakteriesamhällen som lever i vatten är betydelsefulla ur många aspekter. De ser till att kol och näringsämnen cirkulerar och når högre upp i näringskedjan och utgör mat för andra organismer.

Johanna gick igenom hur mångfalden av olika bakteriearter påverkar ekosystems funktion, vad som händer med mångfalden när bakteriesamhällena utsätts för störningar och på vilka sätt samhällena kan reagera.

De flesta studier på vattenbakterier är gjorda på labbet och inte ute i naturen då det är väldigt svårt att göra kontrollerade försök där. Det betyder att det också är svårt att veta hur till exempel klimatförändringarna påverkar bakterier långsiktigt.

En person står vid ett podium. Foto.

Tack Johanna för en gedigen genomgång av hur vattenbakteriers samhällen kan påverkas på olika sätt. Jag har fått med mig en hel massa ny kunskap.

Grattis i förskott och lycka till med docentansökan.

Text och foto Inger Ekström

juni 3, 2022

Inlägget postades i

Föreläsning Forskning Händelser