Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Stressade växter och flyttande fåglar

Blå hallen var nästan full på terminens första Tandem talk med Olivier Van Aken och Staffan Bensch som föreläsare.

Efter att ha blivit presenterad av Staffan började Olivier. Hans föredrag hade titeln “Exploring stress signalling networks in plants”. Det är inte bara människor och djur som blir stressade. Även växter kan reagera på stress.

Växter kan bli stressade av till exempel dåliga växtförhållanden, som torka och hög salthalt, eller av att djur försöker äta upp dem. Olivier visade vad som händer om du petar på en växt kontinuerligt. Den blir stressad och blommar inte som den ska.

Olivier tittar på vad som händer i växtcellens olika delar när växten blir stressad. Hur kommunicerar mitokondrier och kloroplaster med cellkärnan? Och vilka proteiner är inblandade?

Den här forskningen kan förhoppningsvis hitta nya sätt att få växter att överleva och på så sätt öka matproduktionen och minska svälten i världen.

Titeln på Staffans föredrag var “Genetics of long-distance migration“. Hur vet fåglarna vart de ska flytta? Hur styr genetiken deras flyttning? Det ska Staffan försöka ta reda på.

Staffan har kunnat visa att det finns skillnad i tre olika kromosomer hos lövsångare som flyttar till olika ställen. De här generna ärvs som hela block och är olika hos fåglar som lever i södra och norra Sverige. Två av de här blocken är inblandade i flyttningen.

Staffan berättade också att de ska titta på genomet hos fågelben som har hittats i gamla neandertalgrottor. Genom att göra det kan forskarna se hur fågelpopulationen förändrats genom årtusendena och hur har flyttgenerna påverkats.

Tack Olivier, Staffan och SACT för ett intressant och givande Tandem Talk!
Skrivet och fotat av Inger Ekström