Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Tidig morgon vid Krankesjön

I morse var det återigen dags för SACTs årliga fågelexkursion till Krankesjön. I år var vi tio personer som träffades utanför Stensoffa fältstation för att sakta gå mot fågeltornet.

Att gå genom skogen och lyssna på fåglarna i gryningen är verkligen avkopplande. All stress bara rinner bort och axlarna ramlar ner.

Temperaturen var väldigt låg i år, men tack vare att det inte blåste kändes det inte alls så farligt. När solen kom upp och dimman började lätta är det svårt att tänka sig ett bättre ställe att befinna sig på.

Tyvärr var Sigvard Svensson som brukar leda oss rätt bland fågelsång och flygande siluetter sjuk. Oskar Löfgren tog dock på sig fågelledarskapet med den ära. Han har dessutom skrivit ihop en beskrivning av vad vi såg och hörde samt en lista på alla morgonens fåglar. Nu går ordet över till Oskar:

Bra aktivitet på sjungande fåglar tack vare den vindstilla och klara morgonen, även om det var kallt. Direkt vid ankomst vid Stensoffan kunde de vanligaste sjungande arterna bockas av, plus en pumpande skogsduva.

När vi promenerat ner till Almen stötte vi en ägretthäger som flög ett varv och slog sig ner i en björktopp. En målart för turen, svarttärna, fick vi bara en hastig obs av på en individ. Kring tornet sjöng både sävsångare och rörsångare, gökar hoade, sävsparvar hoppade omkring och enkelbeckasiner spelade. Lite vadare (gluttsnäppa, skogssnäppa och grönbena) höll till i den betade grunda viken 200m öster om tornet.

På sjön låg framförallt ett hundratal skäggdoppingar, fiskande fisktärnor och ett fåtal änder av olika arter. Två rördrommar, en målart som vi inte får in varje år, tutade på håll på varsin sida om tornet. Vi såg enstaka tornseglare sträcka på avstånd.

Den viktigaste arten, sommargylling, spelade fint (men ville inte visa sig) i björkskogen vid Sjöstorps ängar där vi också hörde en näktergal. Som bonus fick vi se två rävungar som larvade sig på behagligt avstånd. Vi fick inte se aftonfalkshanen som hållit till vid Krankesjön under veckan, inga andra falkar heller (kanske pga kylan och dålig aktivitet på insekter).

Totalt 80 arter inräknat gulärla från bilen på hemfärden. Dessutom sågs en obestämd mindre duva samt en obestämd kungsfågel.

Tack till Honor Prentice och SACT för ännu en lyckad fågelexkursion!

Text Inger Ektröm och Oskar Löfgren, foto Inger Ekström

Artlista (sorterade efter ordningen de kryssades)

 1. Fiskgjuse
 2. Törnsångare
 3. Svarthätta
 4. Trädgårdssångare
 5. Gransångare
 6. Lövsångare
 7. Fasan
 8. Gök
 9. Koltrast
 10. Taltrast
 11. Kråka
 12. Stare
 13. Skogsduva
 14. Ringduva
 15. Entita
 16. Knipa
 17. Talgoxe
 18. Grönsångare
 19. Gulsparv
 20. Bofink
 21. Rödhake
 22. Björktrast
 23. Rörsångare
 24. Gärdsmyg
 25. Trädkrypare
 26. Järnsparv
 27. Trädpiplärka
 28. Korp
 29. Spillkråka
 30. Blåmes
 31. Grågås
 32. Röd glada
 33. Skrattmås
 34. Större hackspett
 35. Tofsvipa
 36. Trana
 37. Sävsångare
 38. Enkelbeckasin
 39. Ägretthäger
 40. Storskarv
 41. Gräsand
 42. Rördrom
 43. Gråhäger
 44. Knölsvan
 45. Sävsparv
 46. Skäggdopping
 47. Fisktärna
 48. Gråtrut
 49. Drillsnäppa
 50. Sothöna
 51. Vigg
 52. Gluttsnäppa
 53. Skogssnäppa
 54. Skedand
 55. Rödstjärt
 56. Brun kärrhök
 57. Gravand
 58. Fiskmås
 59. Ladusvala
 60. Kricka
 61. Kaja
 62. Svarttärna
 63. Grönbena
 64. Storskrake
 65. Bläsand
 66. Tornseglare
 67. Hämpling
 68. Grönfink
 69. Svartvit flugsnappare
 70. Sommargylling
 71. Råka
 72. Buskskvätta
 73. Sädesärla
 74. Näktergal
 75. Sånglärka
 76. Steglits
 77. Ärtsångare
 78. Ormvråk
 79. Sångsvan
 80. Gulärla (från bilen på väg hem)