Kategoriarkiv: FUN

Minnesanteckningar från FUNs möte 25/10 -16

Den 25 oktober hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat data från doktorandprojekt, mandatperiod för examinatorer, stipendiedoktorander, BLAM, antagning och doktorandresan. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte 25/10 -16

Dagordning till FUNs möte 3/10 -16

Den 3 oktober klockan 13.00 har forskarutbildningnämnden möte i Synpunken i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer BLAM Genomgång nya antagningsprocesser Doktorandresan/kursen Höstens examinator & handledardag Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte 3/10 -16

Minnesanteckningar från FUNs möte den 8/9 -16

Den 8 september hade forskningsutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat antal doktorander, visionsmötet, BLAM och FU-kurser. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 8/9 -16

Dagordning till FUNs möte den 8/9 -16

Forskarutbildningsnämnden har möte den 8 september kl. 13.oo i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll (160428) Information från studierektorer & Anne Fogelberg Genomgång av visionsmötet i juni Höstens examinator & handledardag BLAM Övriga arbetsgrupper – rapportering FUN kurskoordinator Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte den 8/9 -16

Minnesanteckningar från FUNs möte den 28/4 -16

Den 28 april hade forskningsutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat handledardagen, antagningsrutiner, BLAM-utvärderingen, stipendiedoktorander och visionsdagen. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 28/4 -16

Dagordning för FUNs möte den 28/4 -16

Den 28 april klockan 13.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer (antagningsrutiner, handledardag) BLAM utvärdering Stipendiedoktorander FUN kurskoordinator Temas vårens handledardag Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för FUNs möte den 28/4 -16

Minnesantecknigar från FUNs möte den 30/3 -16

Forskarutbildningsnämnden hade möte den 30 mars. Då diskuterades bland annat BLAM, introkurs, jävbeskrivning, tema för handledaredag och examinatorerna. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesantecknigar från FUNs möte den 30/3 -16

Dagordning för FUNs möte den 30/3 -16

Forskarutbildningsnämnden har möte den 30 mars klockan 13.00 i Synpunkten. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll BLAM feedback Introduktionskurs Jävbeskrivning för betygsnämnder Workshop om ISP Stipendiedoktorander Tema vårens handledardag FUNs hemsida Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för FUNs möte den 30/3 -16

Minnesanteckningar från FUNs möte 1/3 -16

Den 1 mars hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat BLAM, doktorandresa, skrivarkurs, workshop om ISP och handledardag. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte 1/3 -16

Dagordning för FUNs möte den 1/3 -16

Den 1 mars klockan 13.00  har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer BLAM Rapport från projektgrupper Workshop om ISP Vårens handledardag Vårens mötesdatum Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för FUNs möte den 1/3 -16