Kategoriarkiv: FUN

Minnesanteckningar från FUNs möte den 6/4 -17

Den 6 april hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat förlängning av doktorandtjänster, tjänstledighet, BLAM, Science & Society, visionsdag och språk. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 6/4 -17

Dagordning till FUNs möte den 16/5 -17

Den 16 maj klockan 13.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer Rapport från NUF-studierektorsmöte (Karin) Kurs i Science & Society (Eric & Per) Revision av allmänna studieplanen – poängkrav innan disputation, poäng introduktionskurs Planering visionsdag Förlängningsärenden Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte den 16/5 -17

Minnesanteckningar från FUNs möte den 16/3 -17

Den 16 mars hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat utvärdering av doktoranders mobilitet, deltagande i BLAM, kurserna Graduate studies in Biology och Science & Society, handledardagen och examinatordagen. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 16/3 -17

Dagordning till FUNs möte 16/3

Den 16 mars klockan 14.30 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer Information om Antagningsprocessen Information om BLAM Reviderad kurs, del II: Graduate studies in Biology Kurs i Science & Society Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte 16/3

Minnesanteckningar från FUNs möte den 26/1 -17

Den 26 januari hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat BLAM, kursen Graduate studies in Biology, handledardag, examinatorsdag och introduktion av stipendiedoktorander. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 26/1 -17

Dagordning FUNs möte 26/1 -17

Den 26 januari klockan 14.30 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer Information om BLAM Reviderad kurs: Graduate studies in Biology Eventuell kurs i Science & Society Handledardag/Examinatorsdag VT17 Hantering av stipendiedoktorander Flytt av nästa mötesdatum Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning FUNs möte 26/1 -17

Minnesanteckningar från FUNs möte 30/11 -16

Den 30 november hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat fakultetsövergripande kurs i forskningsetik, stipendier, examination av avhandlingar, BLAM, forskningens roll i samhället och handledarkurs. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte 30/11 -16

Dagordning till FUNs möte den 30/11 -16

Den 30 november har forskarutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer, bl a NUF-möte Information om BLAM Arbete med målen kring forskningens roll i samhället samt forskningsetik Reviderad kurs: Graduate studies in Biology Handledardag VT17 Checklistan för doktorandintroduktion Vårterminens mötestider Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte den 30/11 -16

Minnesanteckningar från FUNs möte 25/10 -16

Den 25 oktober hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat data från doktorandprojekt, mandatperiod för examinatorer, stipendiedoktorander, BLAM, antagning och doktorandresan. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte 25/10 -16

Dagordning till FUNs möte 3/10 -16

Den 3 oktober klockan 13.00 har forskarutbildningnämnden möte i Synpunken i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer BLAM Genomgång nya antagningsprocesser Doktorandresan/kursen Höstens examinator & handledardag Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte 3/10 -16