Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Inte helt lätt att bemöta härskartekniker

En föreläsare gestikulerar med båda armarna.

Igår hade Jämställdhetsgruppen och SACT (gruppen för vetenskapliga och sociala aktiviteter) ordnat en workshop om härskartekniker. De hade bjudit in Katarina Billing från MiL att hålla i workshopen.

En person sitter och lyssnar.

13 personer, endast kvinnor (!), hade tagit tillfället att lära sig mer om härskartekniker. Det kan vara bra att vara medveten om de här teknikerna både för att se dem hos en själv och hos andra.

Två personer sitter och diskuterar.

Exempel på härskartekniker är att osynliggöra personer, skämta på deras bekostnad, undanhålla information, utesluta och förminska personer. De här teknikerna kan vara både omedvetna och medvetna.

En person sitter och pratar medan en annan person sitter bredvid och lyssnar.

Efter att Katarina Billing hade gått igenom och förklarat olika härskartekniker blev vi indelade i smågrupper. Varje gruppmedlem skulle berätta om någon härskarteknik de själva eller någon de kände blivit utsatta för. Sedan skulle gruppen fundera hur vi skulle kunna bemöta de här teknikerna.

En person sitter vid ett bord och lyssnar på en person som sitter mittemot.

Alla tillsammans diskuterade vi sedan fler sätt att bemöta och förändra situationerna. Det kom fram många olika bra förslag. Ett som var återkommande i olika situationer var att ta hjälp av andra och att ha ”vittnen”. Något vi alla kan tänka på, är att vi hjälper till om vi ser att någon blir utsatt för härskartekniker.

Tack till Jämställhetsgruppen och SACT för en mycket intressant och givande workshop!

Skrivet och fotat av Inger Ekström