Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Nya funktionärer – JoL-gruppen, BIG, IT och LG


New members in groups and committees

(short summary in English below)


Under de senaste månaderna har det skett en del förändringar vad gäller sammansättning och organisation av flera grupper vid institutionen.

Ledamöter som slutar sina uppdrag tackas för sina insatser och nya ledamöter välkomnas!

Arbetsgruppen för Jämställdhet och likabehandling (JoL-gruppen) har fått nya ledamöter samtidigt som några trotjänare fortsätter:

  • Bengt Hansson (ordförande)
  • Jessica Abbott
  • Åke Lindström
  • David O’Carroll
  • Helene Bracht Jörgensen
  • Fredric Carlsson
  • Magne Friberg
  • Jadranka Rota
  • Josiane da Silva Freitas
  • Aivars Cirulis

Biologiska institutionens infrastrukturgrupp (BIG) har fått en ny ordförande, Tobias Uller. Tobias Uller ingår också i institutionens ledningsgrupp som under det gångna året haft anledning att hantera en rad infrastrukturfrågor. Några ledamöter slutar på egen begäran. Tidigare ordföranden Olle Anderbrant kvarstår dock som institutionens ledamot i fakultetens infrastrukturgrupp.

Institutionens infrastruktur är viktig för vår verksamhet och det är nödvändigt att kontinuerligt se över utrustning, bemanning och kostnader för att få ut det mesta möjliga för kärnverksamheten. Under hösten kommer ett utökat uppdrag för BIG att diskuteras och formuleras.

IT-gruppen har sorterat direkt under prefekten och prefektens tid har inte alltid räckt till för nödvändig dialog och uppföljning. Lars-Anders Hansson har tacknämligt åtagit sig att på delegation från prefekten fungera som närmste chef för IT-gruppen. I samråd med IT-samordnare Anders Kullberg och övriga IT-gruppen kommer Lars-Anders nu leda arbetet med att anpassa och stärka institutionens IT-service.

Karin Rengefors återinträder efter ett års paus i institutionens ledningsgrupp. Välkommen tillbaka!

Vill du ha mer information om arbetsgruppers sammansättning och uppdrag så kan du ta del av uppdaterad information på internwebben. Om något inte förefaller aktuellt, kontakta Inger Ekström så att det kan åtgärdas. Inger kommer att se över webben under sommaren.

Christer Löfstedt, prefekt

Short summary in English

During the last months, there have been some changes among the members in our groups and committees. In the Gender equality and equal opportunities group, there are new members. The infrastructure group has a new chairperson, Tobias Uller. The former one, Olle Anderbrant, is now representative for our department in the Faculty of Science’s infrastructure group.

Lars-Anders Hansson has taken over from Christer Löfstedt as head of the IT-group. Lars-Anders will together with Anders Kullberg adjust and strengthen our IT-service.

Karin Rengefors re-enter the management group. Welcome back!

If you want to know more about our groups and committees, have a look at our internal website. During the summer, Inger Ekström will go through the websites. If you find something that is not up-to-date, please contact Inger.