Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 23/10 -19

Den 23 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Inga nya ärende
 6. Personal – Övriga tjänstetillsättningar
 7. Övriga informationspunkter
  • Grundutbildning kvalitetsutvärdering (Jep Agrell föredragande)
  • RQ20 (Almut Kelber föredragande)
  • Val till ställföreträdande prefekt
  • Nytt från fakultet och ledningsråd
 8. Eventuellt övrigt
oktober 17, 2019

Inlägget postades i

Kallelse Möte Styrelse