Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

FUN-möte 23/1 -20

FUN

Forskarutbildningsnämnden har möte den 23 januari klockan 14.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

  1. Institutionsrepresentanter (IR)
  2. Mentorns roll
  3. Förlängning av doktorander
  4. Halvtidskontrollen
  5. Biträdande handledare
  6. Meddelande
    • CEC-FU
    • Finish on time