Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Heldag med styrelsen

Ett flertal personer sitter vid ett stort bord i ett konferensrum. Två personer står längst fram vid en filmduk och pratar.
Stora konferensrummet passade perfekt.

Igår hade institutionsstyrelsen ett heldagsmöte på Biskopshuset. Med på mötet var både ordinarie och suppleanter. Mötet var ett ypperligt tillfälle för den nya styrelsen att verkligen lära känna varandra.

Två glada personer sitter vid ett bord och tittar in i kameran.
Carl Sjökvist och Lars Fredriksson redo för möte.

Dagen började med ett ordinarie styrelsemöte. Efter lunchen fortsatte programmet med gruppövningar och diskussioner. Deltagarna blev indelade i fyra grupper som var och en skulle göra en SWOT-analys av institutionen. SWOT står för strenghts, weaknesses, opportunities och threats.

Fyra glada personer sitter vid ett matbord.
Christer Löfstedt, Marcus Stensmyr, Klas Flärdh och Carin Jarl-Sunesson i lunchtagen.

De fyra grupperna hade en förvånansvärt likartad syn på institutionen. De flesta grupper tog till exempel upp institutionens storlek som både en styrka och en svaghet. Och att våra starka forskningsmiljöer och stora anslag är en styrka och ett hot om/när de tar slut. MAX IV/ESS såg de flesta både som en möjlighet och ett hot.

En person står upp och skriver på ett blädderblock.
Carin Jarl-Sunesson har styrkan.

Under redovisningen diskuterade styrelsen även åtgärder för att undanröja hot och ta vara på möjligheter i framtiden.

En person sitter i en fåtölj och gestikulerar.
Gruppdiskussion med Tobias Uller.

Sedan var det dags för Carin Jarl-Sunesson att berätta om utbildningen. Det är numera inte tillåtet att överproducera studenter och tilldelningen blir mindre och mindre. Det är något vi måste förhålla oss till och diskutera vad vi egentligen vill.

En person sitter vid ett bord.
Honor C. Prentice i gruppdiskussion.

Christer Löfstedt avslutade mötet med att prata lite om institutionen. Han tog bland annat upp avstånden inom institutionen. Då tänkte han framförallt inte på de fysiska avstånden. Det är viktigt att det inte blir för långt mellan ledningen och verksamheten. Kan vi platta till organisationen och samtidigt få den att fungera bättre?

En person står vid ett blädderblock.
Tobias Uller redovisar.

Därefter gick Christer över till att tala om dimensioner och funderade på om vi ska anställa färre personer med mer kringresurser, nöja oss som det är nu eller anställa fler med ännu mindre kringresurser. Och hur stor är en fungerande forskargrupp? Är det 6–7 personer som många kommit fram till eller beror det kanske på omständigheterna?

Flera uppslagna bärbara datorer står på ett bord.

– I princip råder det samsyn om hur saker och ting ska fungera på institutionen, fortsatte Christer. Han kommer gärna ut på forskargruppernas veckomöten och diskuterar. Det kan också vara ett sätt att minska avståndet till ledningen.

En person står upp och håller händerna på en stol. Framför på bordet står en dator.
Marcus Stensmyr berättar om vad hans grupp kom fram till.

Forskarna är bra på att skapa medel och det kommer in mycket externa medel.

En person står upp och pekar på ett blädderblock.
Johannes Rousk visar och berättar.

Med Christers avskedsord ”Keep up the good work så fixar det sig!” i huvudet cyklade jag hem efter givande dag med mycket bra diskussioner i en positiv anda.

En person står upp och pratar och gestikulerar.
Mats Hansson presenterade resultaten från sin grupp.
En kaffekopp med chokladbitar på fatet.
Inget möte utan kaffe!

Skrivet och fotat av Inger Ekström

En leende person sitter och håller i ett papper. Framför på bordet ligger en ordförandeklubba.
Prefekt Christer Löfstedt inledde och avslutade.
april 14, 2016

Inlägget postades i

Händelser Möte Styrelse